Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Kostnader för bostad med särskild service

Du som har ett omfattande behov av omvårdnad på grund av en funktionsnedsättning ska ha möjlighet till samma levnadsstandard som alla andra, utan några merkostnader.

Du behöver därför inte betala för de insatser du har rätt till enligt LSS och SoL. 

Avgifter eller ersättning för kostnader får inte tas ut för insatser enligt LSS.

Har du insatser enlig SoL kan du däremot få betala avgifter för bostad, fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter om du har inkomst av hel förtidspension, eller annan inkomst av motsvarande storlek. Avgifterna får inte överstiga kommunens självkostnader.

Kommunen är skyldig att se till att du får behålla tillräckligt med pengar för dina personliga behov. I det ingår mat, kläder, tandvård, fritid och semester samt kostnader på grund av din funktionsnedsättning som inte täcks på annat sätt.

Vad är bostad med särskild service?

Som bostad med särskild service räknas gruppbostad och servicebostad enligt LSS och SoL. Reglerna för avgifter gäller oavsett om bostaden drivs i kommunal eller privat regi.

Kostnader

Hyra

Hyreskostnaden varierar, men får 2020 vara högst 6 905 kronor.

Du som betalar hyra för bostad med särskild service kan söka bostadstillägglänk till annan webbplats.

Mat

Du får själv betala din mat. Om det serveras en måltid i anslutning till en insats kan du behöva betala en självkostnadsavgift för det (det vill säga inte mer än vad kommunen betalat för maten).

Fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter

Du betalar för dina egen fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter, men inte för de merkostnader som kan uppstå på grund av din funktionsnedsättning. Om du till exempel behöver ta med en följeslagare för att kunna delta i en aktivitet, ska inte det kosta dig något.

Resor

Du betalar själv kostnaderna för dina resor.

Läkarbesök och medicin

Om du bor i bostad med särskild service är det kommunen som ansvarar för hälsa och sjukvård, upp till läkarnivå. Kommunen ansvarar även för habilitering, rehabilitering och hjälpmedel.

Du har samma högkostnadsskyddlänk till annan webbplats för läkarbesök och medicin som alla andra.

Förbrukningsartiklar

Du betalar själv för förbrukningsartiklar för till exempel hygien, tvätt och städ.

Personal

Du behöver inte betala för material som personalen behöver för att utföra sitt arbete och för arbetsmiljöskydd, till exempel tvättlappar och engångshandskar.