Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Gruppbostad

En gruppbostad är en boendeform för personer som har ett så omfattande tillsyns- och omvårdnadsbehov att mer eller mindre ständig närvaro av personal är nödvändig.

En gruppbostad består av ett antal fullvärdiga lägenheter som är fördelade kring gemensamma utrymmen.

Service, omvårdnad och stöd ges utifrån personens individuella behov och önskemål.

Att överklaga ett beslut

Om du inte är nöjd med de beslut som fattats, kan du överklaga inom tre veckor från det datum då du fick beslutet. Du skickar ditt överklagande till socialförvaltningen. Om din handläggare inte ändrar beslutet, avgörs ärendet av Förvaltningsrätten i Göteborg. Mer information om hur du gör finns i beslutet.