Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Test av ny teknik

Nu testas både robotdammsugare och automatiska sängar på hemvårdsförvaltningen.

År 2028 beräknas de som är 80 år eller äldre vara 225 000 fler än idag, vilket är en ökning med 50%. Detta innebär bland annat att fler kommer att vårdas hemma och behovet av hjälpmedel och välfärdsteknik kommer att öka.

För att kunna tillgodose den åldrade befolkningens behov behövs ett långsiktigt och modigt arbete inom vård och omsorg. En annan viktig aspekt är att arbetslivet också måste vara hållbart. Personalresurserna måste användas effektivt, det vill säga att rätt personer ska göra rätt saker.

Sveriges regering vill att vi, år 2025, ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter i syfte att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd.

Hemvårdsförvaltningens arbete med nya tekniska lösningar passar väl in i detta utvecklingsarbete som pågår nationellt, regionalt och lokalt gällande införande av välfärdsteknik inom vård- och omsorgssektorn.

Unikt pilotprojekt med robotdammsugare inom hemtjänsten

Två stycken robotdammsugare kommer att testas i två olika hushåll där kunderna har beviljats städinsatser av hemtjänsten.

Halmstad är bland de första kommuner i Sverige att testa robotdammsugare som komplement inom hemtjänsten. Projektet görs i samarbete med Hälsoteknikcentrum Halland och kommer att pågå från december 2018-mars 2019. Efter projektavslut kommer hemvårdsnämnden ta ställning till eventuell fortsättning av projekt.

Avancerade sängar testas på korttidsenheten och äldreboenden

Under samma tidsperiod kommer man även att testa fyra stycken avancerade sängar på korttidsenheten, Vallås äldreboende och Sofiebergs äldreboende. Sängen, kallad Rotobed, från Ergonova kommer att testas i både hel- och halvautomatiskt utförande.

Pilotprojektet utförs av Grundutrustningsgruppen tillsammans med kommunrehab på hemvårdsförvaltningen och pågår mellan januari-mars 2019.

Vad kan vi lära oss vid införande av ny teknik och nya arbetssätt?

Syftet med båda projekten är att få mer kunskap kring användandet av tekniska hjälpmedel, i detta fall robotdammsugare och automatiska sängar inom äldreomsorgen. Fokus ligger på nyttan för personal och kunder. Man vill även dra lärdom av eventuella risker vid införande av nya tekniska hjälpmedel som leder till nya arbetssätt inom äldreomsorgen, samt att hitta en fungerande process för införande av välfärdsteknik på hemvårdsförvaltningen.

Mer information:
Mer information om sängarna hittar du på Ergonovas webbplatslänk till annan webbplats
Mer om välfärdsteknik finns att läsa på Kunskapsguidens webbplatslänk till annan webbplats