Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Ansökan om dödsboanmälan och begravningskostnader

Ekonomiskt bistånd kan hjälpa dödsboet med en dödsboanmälan och begravningskostnader.

När någon avlider måste man lämna in en bouppteckning till Skatteverket. En bouppteckning kan man göra själv eller anlita jurist/boutredningsfirma. Om man gör den själv finns blankett på Skatteverkets hemsida. En bouppteckning skall vara inlämnad till Skatteverket inom 4 månader efter dödsfallet. Du kan läsa mer om detta på Skatteverkets hemsida.länk till annan webbplats

Äger man ingen fastighet till exempel hus, mark, tomt eller bostadsrätt och saknar tillgångar kan handläggare på ekonomiskt bistånd istället göra en dödsboanmälan.

En dödsboanmälan kan inte göras om:

• dödsboet är tömt innan kontakt tas med handläggare (undantag om den avlidne bott i äldreboende eller liknande)

• dödsbodelägarna är oense eller om det finns oklarheter.

• det finns tillgångar över 5000:- när begravningskostnad och eventuell uppsägningshyra är betalda.

• den avlidna äger något som är ekonomiskt värdefullt.

• den avlidne ägt fastighet eller andra tillgångar de senaste 10 åren.


Dödsboanmälan

Företrädare för dödsboet kontaktar handläggare på ekonomiskt bistånd genom att ringa. Handläggaren informerar då om vilka handlingar som behövs för en dödsboutredning. När dödsbodelägare hämtat in de handlingar som efterfrågats kontaktas handläggaren på ekonomiskt bistånd igen för att boka en tid. Tid skickas inte förrän handlingarna har hämtats in. Var den avlidne gift eller sambo skall även make/makas/sambos ekonomi redovisas.

Det är dödsbodelägare som ansvarar för att bostaden töms, städas och återlämnas till hyresvärden.


Begravningskostnader

Om den avlidnes tillgångar tillsammans med del av make/makas/sambos inte täcker kostnaderna för en begravning, kan dödsboet ansöka om ekonomiskt bistånd (socialbidrag). Högsta skäliga kostnad för en begravning man kan få bistånd till är ett halvt prisbasbelopp (22 150:- för år 2016).

De tillgångar som finns i dödsboet skall i första hand gå till begravningskostnaden.

Tänk på att avsluta autogiron så snart som möjligt och inte betala räkningar/skulder innan begravningen är betald.

Ansökan om ekonomiskt bistånd till begravningskostnader görs vid samma tillfälle som ansökan om dödsboanmälan.