Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Ekonomiskt bistånd - så funkar det

Om du inte har tillräckligt med inkomster och inte kan få inkomster på annat håll kan du ansöka om ekonomiskt bistånd (socialbidrag). Vilken hjälp du kan få beror på din och din familjs ekonomi och situation. Här får du veta mer om hur det fungerar.

Storleken på biståndet baserar sig på den så kallade riksnormen som är gemensam för alla kommuner och beslutas av regeringen. Utöver riksnormen kan du ansöka om kostnad för exempelvis hyra, läkarvård, medicin och el. Om du är gift eller sammanboende med någon påverkas ditt ekonomiska bistånd av hela hushållets tillgångar och inkomster.

Är jag i behov av ekonomiskt bistånd?

Här kan du göra en provberäkning länk till annan webbplatsoch se hur din ekonomiska situation ser ut utifrån riksnormen.


Vad händer med de uppgifter som jag lämnar?

Alla som får försörjningsstöd sparas i ett dataregister - det så kallade socialregistret. Där finns uppgifter om ditt personnummer, civilstånd, antal familjemedlemmar, utgifter och inkomster samt hur mycket försörjningsstöd som du har fått.

Din handläggare gör också anteckningar i din personakt under den tid du får försörjningsstöd. Anteckningarna rör de besök du gör hos din handläggare, planering samt kontakter med andra myndigheter. Du har rätt att läsa dessa anteckningar men uppgifterna skyddas av sekretess vilket innebär att andra inte får läsa dem.


Överklagan

Om du har fått ett beslut som du inte är nöjd med så har du rätt att överklaga beslutet. Du har alltid rätt till ett skriftligt beslut.

Du måste överklaga inom tre veckor från det att du har fått beslutet. Här kan du läsa mer om hur du överklagar.