Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Hemlöshet och tiggeri

I Halmstads kommun kan man ibland se personer som sover utomhus eller sitter i centrum och tigger. Vissa av dem är medborgare i ett annat land än Sverige, vanligtvis ett annat EU-land.

Här finns svar på de vanligaste frågorna om vad som gäller och vad kommunen kan göra.

 • Vilket stöd är kommunen skyldig att ge till en utländsk medborgare?


  Den som är i Sverige tillfälligt utan att arbeta här kan endast få begränsad hjälp av  kommunen, till exempel ekonomiskt stöd till hemresan. Socialtjänsten kan vara skyldig att ingripa enligt LVU¹ och LVM² om någon riskerar att fara illa.¹ Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga
  ² Lag om vård av missbrukare i vissa fall

 • Har en utländsk medborgare rätt till vård?


  EU/EES-medborgare som vistas i Sverige har rätt till subventionerad medicinsk nödvändig vård. Den som är medborgare i ett land utanför Norden behöver visa upp ett sjukförsäkringskort.
 • Hur länge får personer från andra länder vara i Sverige?


  Medborgare från EU/EES-länder får besöka Sverige fritt i tre månader, oavsett om de söker jobb eller inte. Det finns inget krav på visum eller försörjning, men de måste dock ha ett pass eller ID-kort. Om en EU/EES-medborgare lämnar landet och sedan kommer tillbaka kan personen stanna tre månader på nytt.
 • Kan en utländsk medborgare utvisas på grund av tiggeri?


  Nej, eftersom det inte är olagligt.
 • Får man tigga var som helst?


  Nej, det är endast tillåtet på offentlig plats. Det innebär allmänna vägar, gator, torg, parker och liknande.
 • Är organiserat tiggeri lagligt?


  Frivilligt samarbete är lagligt. Det är däremot brottsligt att tvinga någon att tigga.
 • Är det lagligt att tigga i Sverige?


  Ja, så länge man inte är väldigt påträngande, till exempel drar i någons kläder.
 • Vad gör kommunen för personer utan tak över huvudet?


  Den som behöver hjälp med grundläggande behov kan ansöka om det hos socialtjänsten. Socialförvaltningen agerar också på anmälningar om oro för någon annan och egen iakttagelse - till exempel på reportage i media. Då kontaktar socialtjänsten personen som verkar behöva stöd. Det är dock upp till personen själv om hen vill ta emot hjälp, så vida inte det gäller barn som far illa, psykisk ohälsa eller missbruksproblematik och det finns risk att någon blir skadad.
 • Varför får jag inte veta vad som hänt när jag gjort en anmälan om oro för någon annan?


  På grund av sekretessen kan kommunen inte kommentera enskilda ärenden utan bara berätta om hur vi arbetar.