Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

God man för ensamkommande barn

När överförmyndarkansliet håller utbildningar kan du ta del av material, texter och annan information, där du som är god man eller förvaltare kan gå in och läsa både före och efter.

De blanketter och e-tjänster du behöver hittar du längre ner på sidan.

Nyheter

Nyhetsarkiv

Prenumerera på nyheter 

 • Arvode till god man


  En god man har rätt till ett skäligt arvode för uppdraget och ersättning för de utgifter som är nödvändiga för att utföra uppdraget. I Halmstads-, Hylte- och Laholms kommuner ersätts gode männen med ett schablonarvode.Läs mer om arvodenaPDF (PDF, öppnas i nytt fönster)
 • Efterforskning av familjemedlemmar


 • Ensamkommande barn och ungdomars ekonomi


  För att underlätta för dig som god man till ensamkommande barn har avdelningen för Ensamkommande barn, Halmstads kommun, tagit fram en informationsskrift för dig som god man. Den heter "Information till gode män avseende ekonomi för ensamkommande barn och ungdomar".PDFTips om ekonomi inför 18-årsdag
  Stöd till god man eller särskild förordnad vårdnadshavare inför ensamkommande barns 18-årsdag.PDF

 • Den gode mannens uppgifter


  Den gode mannens uppgift är i första hand att se till att barnet får en trygg tillvaro under sin första tid i Sverige. En god man ersätter inte barnets föräldrar utan fungerar som en företrädare för barnet under tiden för godmanskapet.
  I uppdraget ingår inte att ansvara för den dagliga vården och tillsynen av barnet, det ansvarar socialtjänsten för.
  Exempel på uppgifter i ett godmanskap för ensamkommande barn
  • Ansöka om uppehållstillstånd hos Migrationsverketlänk till annan webbplats
  • Hjälpa barnet och närvara i samband med utredningar hos Migrationsverket och socialnämnden
  • Närvara vid förhör hos polis och åklagare om barnet utsatts för brott eller gjort sig skyldig till brott
  • Planera barnets utbildning, besluta i frågor som skolgång, skolresor, ansöka om studiebidrag samt delta i utvecklingssamtal
  • Besluta om var barnet ska bo
  • Medverka till kontakt med föräldrar, släktingar och eventuell återförening
  • Hjälpa barnet att få kontakt med hälso- och sjukvård vid behov
  • Förvalta eventuella tillgångar
  • Ansöka om stöd enligt socialtjänstlagen
  • Medverka till att teckna hyreskontrakt innan barnet fyllt 18 år om eget boende är det bästa för barnet


 • Vem kan utses till god man?


  Kraven som ställs på en god man för ensamkommande barn är desamma som för alla övriga gode män. Erfarenhet av arbete med barn och ungdomar samt kännedom om Migrationsverkets handläggningsföraranden och asylprocessen är en fördel.
 • Uppdragets upphörande


  Godmanskapet upphör när barnet fyller 18 år. Det upphör också om barnets vårdnadshavare kommer till Sverige och kan ta hand om barnet, om barnet får uppehållstillstånd och tilldelats en särskilt förordnad vårdnadshavare av socialnämnden eller om barnet lämnar Sverige för gott.Avsluta uppdrag som god man
  Du kan också välja att själv avsluta ditt uppdrag som god man. Detta är ett frivilligt uppdrag och du har därför rätt att begära att det avslutas utan att du behöver ange något skäl för detta.
  För att avsluta ska du skicka in en skriftlig begäran om uppsägning till overformyndaren@halmstad.se. Ditt uppdrag kan avslutas först efter att en ny god man eller förvaltare har hittats till huvudmannen.