Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Bli god man eller förvaltare

Vill du göra en insats för att hjälpa en medmänniska?

Som god man eller förvaltare hjälper du en annan människa att bevaka sina intressen och sköta sin ekonomi.

Behovet av gode män och förvaltare är alltid stort. Uppdraget är lärorikt och meningsfullt. Som god man eller förvaltare får du även ett arvode varje år.

För att bli god man måste du genomgå överförmyndarens utbildning. Utbildningen är uppdelad på två tillfällen med efterföljande kunskapstest.

Utbildningen hålls i Rådhuset, Stora torg, Halmstad, varannan vecka. Eller vid bokade tillfällen i Laholm och Hyltebruk.

Vi gör också kontroller av dig hos Kronofogdemyndigheten och i Polisens belastningsregister.

Material och kunskapstest

Anmälan till utbildning 1, information om uppdraget som god man och förvaltare

Anmälan till utbildning 2, ekonomisk redovisningsutbildning

 • Vem kan utses till god man/förvaltare?


  Enligt föräldrabalken ska en god man eller förvaltare vara "rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig man eller kvinna".Det innebär att du inte ska ha gjort dig skyldig till något brott som kan påverka ditt uppdrag. Du ska kunna agera med ett sunt förnuft och ha allmänna kunskaper i vardagsekonomi. Du ska ha lätt för att engagera dig i andra människor och alltid ta beslut som verkar för huvudmannens bästa.

  Om man inte har referenser från tidigare uppdrag krävs en personlig introduktion på överförmyndarkansliet.

  Alla gode män och förvaltare kontrolleras hos kronofogdemyndigheten. Dessutom hämtas utdrag ur rikspolisstyrelsens belastningsregister.
  Kan man vara god man/förvaltare om man har sjukersättning eller arbetslöshetsersättning?Hör med Försäkringskassan eller din A-kassa vad som gäller för just din situation.
 • Vad är skillnaden mellan god man och förvaltare?


  Som god man fungerar du som ställföreträdare för den som inte själv kan tillvarata sina intressen. Du hjälper till med ekonomiska och rättsliga frågor.

  Om det inte är tillräckligt med hjälp av god man kan tingsrätten istället utse en förvaltare. Huvudmannen kan då inte bestämma själv i vissa frågor. Uppdraget anpassas till behovet i det enskilda fallet.

  God man har man bara om man själv vill det, till skillnad från förvaltarskap som inte är frivilligt.

  En annan skillnad är att den som har förvaltare förlorar sin rättshandlingsförmåga och kan exempelvis inte ta ut pengar från banken eller ingå avtal. Förvaltaren behöver inte ha något samtycke från sin huvudman i besluten som fattas. En god man däremot måste alltid ha huvudmannens samtycke.

 • Uppdragets innehåll


  Som god man/förvaltare hjälper du till med huvudmannens ekonomi. Du ska avsätta så mycket tid och uppmärksamhet åt uppdraget som krävs. Du ska se till att huvudmannen får den vård och tillsyn han eller hon behöver och se till att huvudmannen har det bra.Uppdraget kan innehålla tre delar; bevaka rätt, förvalta egendom och/eller sörja för person. Det kan exempelvis innebära följande:
  Bevaka rätt
  • Bevaka rätt i dödsbo
  • Ingå avtal
  • Företräda huvudmannen vid uppsägning, försäljning och avyttring av bostad
  • Ansöka om skuldsanering

  Förvalta egendom
  • Sköta ekonomin
  • Ta hand om pension och bidrag
  • Betala räkningar
  • Lämna fickpengar
   Sörja för person
  • Vara en länk mellan huvudmannen och de sociala omgivningen
  • Besöka huvudmannen regelbundet
  • Hjälpa till med att ta beslut om boende, utbildning och fritid
   Ingår inte i uppdraget
  • Städa hos eller handla åt huvudmannen
  • Följa med på läkarbesök, promenad eller semester
  • Följa med på bio
  • Flytta/flyttstädning

 • Praktiska råd


  När du blivit god man/förvaltare, ta kontakt med huvudmannen, anhöriga till huvudmannen eller andra personer som kan lämna upplysningar om förhållandena.Visa upp ditt förordnande på banken och se till att samtliga konton utom det som behövs för löpande utgifter överförmyndarspärras. En sådan spärr innebär att överförmyndaren måste lämna medgivande till uttag innan gode mannen kan ta ut pengar från kontot.Håll huvudmannens medel åtskilda från dina egna.För kassabok regelbundet under uppdraget. Det är viktigt att du håller ordning på huvudmannens kvitton, räkningar och övriga handlingar.Ansökningar till överförmyndarenKom ihåg att du alltid ska inhämta huvudmannens samtycke i de situationer där det är möjligt.I en del fall krävs det även tillstånd från överförmyndaren. Exempel på detta är:
  • Uttag av pengar från spärrat konto
  • Köp, försäljning eller inteckning av fastighet eller tomträtt
  • Köp eller försäljning av bostadsrätt
  • Köp av aktier
  • Ta ut värdehandlingar ur förvar
  • Ta upp lån för huvudmannen
  • Låna ut huvudmannens pengar

  Här hittar du alla blanketter.
  Sedan du fått överförmyndarens tillstånd till en viss åtgärd är det nödvändigt att du så snart åtgärden är genomförd, redovisar till överförmyndaren.
 • Redovisning


  Före den 1 mars varje år ska du redovisa din förvaltning för föregående år till överförmyndaren genom en årsräkning. Blanketter för detta sänds till gode mannen/förvaltaren i slutet av december varje år. Sluträkning lämnas när uppdraget upphör.
 • Arvode


  Gode män och förvaltare har rätt till ett arvode. Arvodet betalas ut årligen efter att redovisning och redogörelse granskats av överförmyndaren. Överförmyndaren beslutar om arvodet. Huvudregeln är att huvudmannen betalar arvodet, men om huvudmannen har låg inkomst betalas arvodet av kommunen.
 • Uppdragets upphörande


  Att vara god man eller förvaltare är ett frivilligt uppdrag. Du har därför rätt att begära att ditt uppdrag avslutas utan att du behöver ange något skäl för detta. För att avsluta ska du skicka in en skriftlig begäran om uppsägning till overformyndaren@halmstad.se. Ditt uppdrag kan avslutas först efter att en ny god man eller förvaltare har hittats till huvudmannen.
 • Kontakta gode män och förvaltare


  Om du vill ställa frågor till någon som redan är god man eller förvaltare kan du kontakta Hallands godmans- och förvaltarförening.Ordföranden i föreningen heter Svante Björding och kan nås på:
  Telefon 070-810 16 08
  E-post: svante@bjording.se
  Läs mer om godmanskap hos Hallands godmans- och förvaltarföreninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster