Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

God man och förvaltare

Se alla nyheter

Prenumerera på nyheter

 • God man


  Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållanden behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person, kan man få hjälp med detta av en god man. Den gode mannen fungerar som ställföreträdare för den som inte själv kan tillvarata sina intressen. Den gode mannen hjälper till med ekonomiska och rättsliga frågor. Den som har god man behåller sin rättsliga handlingsförmåga.
 • Förvaltare


  Om det inte är tillräckligt med hjälp av en god man kan tingsrätten i stället utse en förvaltare. Den som har förvaltare förlorar sin rättshandlingsförmåga och kan exempelvis inte ta ut pengar från banken eller ingå avtal. Förvaltaren får ta beslut utan huvudmannens samtycke.
 • Tillfälligt godmanskap


  Det finns även situationer då en tillfällig god man behöver utses av överförmyndaren. Exempel på det är när den som är god man inte kan företräda huvudmannen på grund av en intressekonflikt eller om det vid dödsfall finns en känd arvinge som vistas på okänd ort. Tillfällig god man behövs även om förmyndaren är delägare i samma dödsbo som den underårige eller om det är gåva, köp eller lån mellan förmyndare och den underårige.
 • Beslut om god man och förvaltare


  Det är tingsrätten som beslutar om godmanskap eller förvaltarskap och när det ska upphöra. Den som ska få god man måste godkänna detta, om personen förstår vad saken gäller. Samtidigt som tingsrätten beslutar om ställföreträdarskap, ska en god man eller förvaltare utses.