Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Stöd till föräldrar

Behöver du stöd i din roll som förälder? Då erbjuder kommunen föräldrastöd i form av olika föräldraskapskurser.

Då kan få individuella råd och stödsamtal, med fokus på ditt föräldraskap.

Den öppna verksamheten kan du kontakta och utan att det registreras. Något biståndbeslut behövs inte. Du kan också vara anonym.

Är du orolig för ditt barn eller tonåring?

Om ditt barn verkar må dåligt av någon anledning finns det en samlingssida med information om problem i skolan, ångest, sömnsvårigheter med mera.

Har du svårt att nå ditt barn eller tonåring och är orolig för hens utveckling? I det läget kan familjen få familjebehandling i kommunens regi.

För att få terapi eller behandling görs först en utredning för att du ska få ett biståndsbeslut.

Vill du prata med någon?

Är du osäker på vilken hjälp du eller din familj behöver är du välkommen att kontakta mottagningsenheten för att få rådgivning och vägledning eller för att göra en ansökan om stöd och hjälp.

Du kan också kontakta mottagningsenheten om du misstänker att något barn eller ungdom inte har det bra och om du vill göra en anmälan om detta till socialtjänsten.

Familjechatten

Du kan även använda chattfunktionen på denna sida för att prata med en föräldrarådgivare. Klicka på "Chatta med oss" här till höger, så kommer du direkt in på Familjechatten när den är öppen.

Chattens öppettider

Måndag till fredag 10.00–14.00 samt
Söndag till onsdag 18.00–21.00

Barns rättigheter och föräldrars ansvar

Det finns en informationsbroschyr om barnkonventionen som kommunerna i länet och länsstyrelsen arbetat fram.

Den heter "Barns rättigheter och föräldrars ansvar" och du kan ladda ner den.

Barns rättigheter och föräldrars ansvarlänk till annan webbplats

 

Hjälp av andra vuxna

Om du har svårt att ta hand om ditt barn kan det finnas behov av till exempel en kontaktperson, stödfamilj eller ett familjehem åt barnet. Om föräldrarna dör eller av andra skäl inte kan ta hand om sitt barn kan en förmyndare behöva utses.

Akut hjälp

Mottagningsenheten är öppen vardagar på kontorstid. Behöver du akut hjälp på övriga tider kan du nå socialjouren via SOS Alarm på telefon 112. Där kan du också få prata med polis dygnet runt, alla dagar.

Lagar

Kommunen har ett särskilt ansvar för barn och ungdomar. Arbetet utgår ifrån:

Att överklaga ett beslut

Om du inte är nöjd med de beslut som fattats, kan du överklaga inom tre veckor från det datum då du fick beslutet. Hur det går till står i beslutet.

Anmäla oro för barn och unga

Mottagningsenheten
035-13 78 88, vardagar klockan 8-12 och 13-16
socialforvaltningen@halmstad.se

Akut hjälp

112

Kontakt i övriga frågor

035-13 70 00, måndag-torsdag 7-19, fredagar klockan 7-15
direkt@halmstad.se