Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Stödfamilj

Som stödfamilj tar du emot ett barn i ditt hem en eller ett par helger per månad. Socialförvaltningen försöker hitta stödfamiljer och barn som passar ihop.

Vem kan få stödfamilj?

Barn och ungdomar kan av olika skäl behöva ett utvidgat socialt nätverk. Barnen behöver miljöombyte och stimulans. Stödfamilj söks via mottagningsenheten. Barn och ungdomar som har en utvecklingsstörning, autism, rörelsehinder eller ett psykiskt funktionshinder kan ansöka om stödfamilj genom avdelningen för stöd och service.

Vem kan bli stödfamilj?

Att vara stödfamilj kräver engagemang men det ger också mycket glädje. En stödfamilj kan se ut på flera olika sätt.  Det viktiga är att familjen och barnet passar ihop och kan trivas med varandra. Stödfamiljen ska ge vanlig medmänsklighet, inte vara proffs.

Stödfamiljen ska...

  • vara intresserad av hur andra människor har det.
  • ha känslomässigt utrymme och plats att ta emot ett barn i sitt hem.
  • ha en trygg och stabil livssituation.

Intresseanmälan

Hur fungerar insatsen?

Insatsen att få stödfamilj är alltid frivillig. Insatsen upplevs oftast som positiv av både barn, föräldrar och stödföräldrar. Barnen mår ofta bra av nya förebilder och nya intryck.

Vi följer upp hur insatsen fungerar med regelbunden kontakt och stöd.

Ersättning till stödfamiljen utgår med arvode och omkostnadsersättning.

Stödfamiljen har tystnadsplikt vilket innebär att den som har eller har varit stödfamilj inte får berätta om den familj som den är eller har varit stöd för.

Är det något som inte är bra med hjälpen du fått av socialtjänsten?

Då kan du ringa Barn- och ungdomslinjenlänk till annan webbplats. Där får du prata med Inspektionen för vård och omsorg, IVO. De ska se till att socialtjänsten följer de lagar och regler som finns. Barn- och ungdomslinjen: 020-120 06 06