Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Anmälan om barn som far illa

Du som misstänker att ett barn eller en ungdom far illa bör göra en anmälan till socialtjänsten.

För dig som möter barn i ditt arbete

Om du vill göra en orosanmälan som privatperson ska du ringa mottagningsenheten på 035-13 78 88. Telefontiden är vardagar klockan 8–12 och 13–16.

Du kan vara anonym. Att vara anonym innebär att du inte kan uppge ditt namn, telefonnummer eller skicka anmälan med e-post. Det är också viktigt att fundera över varför du vill vara anonym. Oftast underlättas socialtjänstens kontakt med familjen om vi kan uppge var uppgifterna kommer ifrån.

Vad händer efter en ansökan eller en anmälan?

En ansökan eller en anmälan leder ofta till en utredning av familjens situation. Barnets eller ungdomens bästa ska alltid stå i centrum när man bedömer om det finns behov av stödinsatser. Familjen och socialtjänsten brukar ofta vara överens om vilken hjälp familjen, barnet eller ungdomen kan behöva.

All personal inom socialtjänsten arbetar under sekretess. Bara den som berörs har rätt att ta del av det som framkommer under en utredning.