Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Kontaktperson

Barn och ungdomar kan behöva ett extra stöd när det vanliga nätverket inte räcker till. Att vara kontaktperson innebär att man regelbundet träffar ett barn eller en ungdom. Stödet kan till exempel innebära att man gör en aktivitet tillsammans.

För ett barn eller en ungdom är kontaktpersonen en vuxen förebild och ett personligt stöd som man träffar regelbundet. Innehållet i träffarna utgår ifrån barnets eller den unges behov. Stödet kan exempelvis innebära att ni gör en fritidsaktivitet tillsammans. Ni kan träffas och fika, ta en promenad eller pratas vid en stund på telefon. Som kontaktperson ska du kunna lyssna, vara en förebild och uppmuntra barnet eller ungdomen till egna aktiviteter.

Kontaktperson är en frivillig insats.

Det får ta högst fyra månader att få en kontaktperson, men ambitionen från kommunen är att det ska gå snabbare än så.

Hur blir jag kontaktperson?

Tveka inte att kontakta kommunen om du vill dela med dig av din trygghet och stabilitet och kan tänka dig bli en vägvisare för en tonåring. Du kan också göra en intresseanmälan via formuläret här.

Vart vänder jag mig?

Är du intresserad av att bli eller få kontaktperson?

Att få eller bli kontaktperson till någon med eller utan funktionsnedsättning

Om du inte är nöjd med de beslut som fattats, kan du överklaga inom tre veckor från det datum då du fick beslutet. Hur det går till står i beslutet.

Är det något som inte är bra med hjälpen du fått av socialtjänsten?

Då kan du ringa Barn- och ungdomslinjenlänk till annan webbplats. Där får du prata med Inspektionen för vård och omsorg, IVO. De ska se till att socialtjänsten följer de lagar och regler som finns. Barn- och ungdomslinjen: 020-120 06 06