Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Familje- och jourhem

Småbarn, skolbarn, tonåringar - alla kan de komma i en sådan situation att de av olika anledningar behöver placeras i familjehem. De kan ha mött problem av olika slag eller varit med om så svåra upplevelser att de inte kan bo kvar i sin familj. Det kan till exempel röra sig om missbruk, psykisk ohälsa eller andra orsaker som gör att föräldrarna inte klarar av föräldrarollen. Det kan också vara barnets eget beteende som är orsaken till att hon eller han inte kan bo hemma. Då behövs andra vuxna som lever under trygga och stabila förhållanden och som kan ge stöd samt komplettera de egna föräldrarna.

Barn som kommer ensamma till Sverige

Det kommer många ensamkommande barn till Sverige. Många av dem kommer från länder där det är oroligheter och krig. Det kommer flest pojkar som är 15 år och äldre, men det kommer också yngre barn och flickor. Barnen pratar olika språk och har olika erfarenheter med sig. Framförallt de yngre barnen har behov av en stabil hemmiljö med vuxna som kan finnas till hands för att skapa en framtid för dem.

För dig som bor i ett familjehem

Du har rätt att växa upp i en trygg miljö, bli lyssnad på, ha dina saker i fred och ha kontakt med vem du vill (så länge det inte finns beslut om något annat).

Läs mer om dina rättigheterlänk till annan webbplats

Är det något som inte är bra med hjälpen du fått av socialtjänsten?

Då kan du ringa Barn- och ungdomslinjen. Där får du prata med Inspektionen för vård och omsorg, IVO. De ska se till att socialtjänsten följer de lagar och regler som finns.

Barn- och ungdomslinjen: 020-120 06 06

Vad innebär det att vara ett familjehem?

Att vara familjehem är ett engagemang som kräver både tid och tålamod men också ger mycket glädje. Som familjehem tar man emot ett barn som en familjemedlem för att i föräldrars ställe vårda och fostra barnet under en kortare eller längre tid. De tar hand om barnets hela omvårdnad och ger barnet det som föräldrar under goda och normala förhållanden brukar kunna ge sina barn.  

Ett uppdrag som familjehem är hela familjens uppdrag. Yttre omständigheter spelar inte så stor roll. Du kan vara gift, sambo eller ensamstående. Du kan bo på landet eller i stan, i hus eller i lägenhet. Det vi söker är vanliga familjer med trygga och stabila vuxna som har tid och tålamod för ett barn. Det är alltid barnets behov som står i centrum.

Vi gör alltid registerutdrag från försäkringskassan, socialregistret, kronofogden och rikspolisstyrelsen om man ansöker om att bli familjehem. Ni lämnar medgivande för detta på denna blankettWord.

Anmäl intresse för att bli familjehem eller jourhem

Vill du testa om du och din familj kan fungera som familjehem? På familjhemsverige.se kan du testa dig själv och anmäla ditt intresselänk till annan webbplats.

Hur fungerar insatsen?

Målet med varje placering är att barnet ska återvända till sina föräldrar, men detta är inte alltid möjligt. Familjehemmet måste därför vara förberett både på ett kortare uppdrag och på en placering som varar under barnets hela uppväxt.

Som familjehemsförälder är du inte ensam om ansvaret för det barn du tagit hand om. En självklar samarbetspartner är socialtjänsten med familjehemssekreterare och socialsekreterare. En viktig  förutsättning för att en familjehemsplacering ska bli bra, är att familjehemsföräldrarna är positivt inställda till samarbete med barnets föräldrar. Familjehemmet är ingen ersättning utan ett komplement till dem.

Utredning av familjehem

När en familj anmält sitt intresse till socialtjänstens familjehemssekreterare, görs en omfattande utredning av det blivande familjehemmet. Utredarna träffar hela familjen vid upprepade tillfällen, informerar om förväntningarna på familjen och hjälper familjen i att ta ett välgrundat beslut. Kontroll sker med socialtjänstens och polisens register, försäkringskassa samt kronofogdemyndighet. Utredningen tar tid, vilket ger familjen möjlighet att tänka efter innan man fattar beslut.

Det är barnets behov som avgör vilket familjehem som passar. Det får ta högst fyra månader att få ett familjehem, men ambitionen från kommunen är att det ska gå snabbare än så.

Den ekonomiska ersättningen är beroende av barnets ålder och behov samt av den arbetsinsats som krävs av familjehemmet.

Olycksfallsförsäkring och ansvarsförsäkring är teckande av Halmstads kommun.

Vad är ett jourhem?

Ett jourhem har beredskap att ta emot barn och ungdomar för akut placering. Vanliga orsaker till placering i jourhem vad gäller ungdomar är ofta relationskonflikter mellan dem och föräldrarna. Vad gäller yngre barn handlar det oftast om föräldrars missbruk, psykiska sjukdom eller akuta kriser i familjen där barnens omvårdnad ej kan lösas på annat sätt.

Jourhemsplaceringarna kan pågå allt mellan något dygn till några månader. I normalfallet ska placeringarna dock avslutas inom två månader.

Jourhemmen får handledning.

Överklaga ett beslut

Om du inte är nöjd med de beslut som fattats, kan du överklaga inom tre veckor från det datum då du fick beslutet. Hur det går till står i beslutet.