Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Narkotika

Narkotika är ett samlingsnamn för flera preparat och delas vanligtvis in i fyra grupper:

  • Cannabis (hasch, marijuana).
  • Centralstimulerande (amfetamin, kokain med flera)
  • Opiater (heroin, opium med flera)
  • Hallucinogener (LSD, psilocybin med flera)

Utöver detta så finns det ett stort antal läkemedel som är narkotikaklassade.

Alla narkotikaklassade preparat är olagliga att använda om man inte fått dem utskrivna på recept av en läkare. Bland unga i Sverige är cannabis dvs hasch och marijuana, vanligast. Användandet bland ungdomar har dock inte ökat (CAN 2016) men man kan se en förändring i att cannabis anses mindre farligt än tidigare.

Forskning visar att det finns en koppling mellan tobak, alkohol och narkotika.

Rutin för Halmstads arbete mot ANDT - vem gör vad?

Alla verksamheter som arbetar med barn och unga i Halmstads kommun bör använda sig av den framtagna rutinen. Rutinen är beslutad av styrgruppen samverkan barn och unga och är en del i Halmstads kommuns strategi för att förebygga alkohol, narkotika, doping och tobak.

Vad kan jag som arbetar med barn och unga göra för att arbeta med dopningsprevention?

Det är viktigt att ha koll på fakta. Det är svårt att möta argument som vid första anblicken kan låta välgrundade. När det gäller ungdomar och narkotika så diskuteras ofta cannabis och hur farligt det är. I Sverige är det olagligt att ha cannabis på sig eller att använda det. För att kunna diskutera cannabis med ungdomar så kan man ta hjälp av Peter Olssons ”8 myter om cannabis” http://www.gotland.se/82297länk till annan webbplats

För dig som arbetar i skolan finns ett program som kallas ANDT på schemat, vilket kan hjälpa dig att planera lektioner som tar upp ämnet. Drugsmartlänk till annan webbplats hittar du en webbaserad version för flera ämnen och för alla ANDT-områden.

Har du funderingar kring din egen eller en kompis användning av dopningspreparat?


Föräldrar är viktigast!

Forskning visar att föräldrars ställningstagande har stor betydelse för hur barn förhåller sig till dopning likväl som alkohol, narkotika och tobak.

Var en nyfiken och intresserad förälder om du ser att beteendeförändringar, tränings- eller utseende fixering, om kroppen ändrar form och att de snabbt blir mer muskulösa.

Vill du läsa mer så finns här massor av information http://www.dopingjouren.se/

Intressanta länkar