Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Dopning

Dopning är ett samlingsnamn för missbruk av hormonpreparat och andra läkemedel för att öka musklernas styrka och volym. Ofta dopar man sig för att man tycker att det är fint med mycket muskler.

Missbruk av dopningsmedel är olagligt och räknas idag som ett samhällsproblem, eftersom det är vanligt förekommande utanför tävlingsidrotten. Inom idrotten används dopning för att idrottsutövare ska kunna prestera bättre.

Det finns många olika preparat med olika effekter bland annat anabola steroider (AAS) och efedrin.

Rutin för Halmstads arbete mot ANDT - vem gör vad?

Alla verksamheter som arbetar med barn och unga i Halmstads kommun bör använda sig av den framtagna rutinen. Rutinen är beslutad av styrgruppen samverkan barn och unga och är en del i Halmstads kommuns strategi för att förebygga alkohol, narkotika, doping och tobak.

Vad kan jag som arbetar med barn och unga göra för att arbeta med dopningsprevention?

Det är viktigt att ha koll på fakta. Det är svårt att möta argument som vid första anblicken kan låta välgrundade. En bra sida för informationsinhämtning är http://www.dopingjouren.selänk till annan webbplats som samlar fakta om dopning.

För dig som arbetar i skolan finns ett program som kallas ANDT på schemat, vilket kan hjälpa dig att planera lektioner som tar upp ämnet. Drugsmartlänk till annan webbplats hittar du en webbaserad version för flera ämnen och för alla ANDT-områden.

Har du funderingar kring din egen eller en kompis användning av dopningspreparat?

Orolig för mig själv:

  • Har du frågor angående t ex biverkningar så kan du Dopingjouren 020-546 987 eller ställ din fråga i vårt frågeformulär på hemsidan. Här kan du vara anonym!
  • Vid akuta sjukdomstillstånd ring 112 eller vänd dig till närmsta akutmottagning.
  • Om du besväras av biverkningar som inte är av akut karaktär så kontakta istället din vårdcentral för eventuell remiss till specialistläkare.
  • Det är viktigt att du berättar vilka preparat du tagit och när så att du får rätt och effektiv hjälp. Tänk på att sekretess gäller inom hälso- och sjukvård.
  • Behöver du hjälp med beroendeproblematik så vänd dig till närmaste beroendecentrum i ditt hemlän.

Orolig för en vän eller anhörig:

  • Är personen under 18 år kan du ta kontakt med skolhälsovården eller barn och ungdomspsykiatrin.
  • Är det en vuxen person kan du kontakta Socialtjänsten eller en beroendeenhet i din kommun.
  • Finns det barn i familjen som drabbas negativt, kontakta Socialtjänsten.
  • Blir du utsatt för hot eller våld, kontakta polisen.

Föräldrar är viktigast!

Forskning visar att föräldrars ställningstagande har stor betydelse för hur barn förhåller sig till dopning likväl som alkohol, narkotika och tobak.

Var en nyfiken och intresserad förälder om du ser att beteendeförändringar, tränings- eller utseende fixering, om kroppen ändrar form och att de snabbt blir mer muskulösa.

Vill du läsa mer så finns här massor av information http://www.dopingjouren.se/

Intressanta länkar

https://www.drugsmart.com/länk till annan webbplats Här hittar du information om alkohol, narkotika, dopning och tobak, vanligtvis kallat ANDT.

http://www.dopingjouren.se/länk till annan webbplats Samlad information om dopning, dess biverkningar, aktuell forskning och vilken hjälp man kan få.

http://www.prodis.se/länk till annan webbplats Nationellt nätverk som arbetar för att förebygga och minska missbruket av dopningspreparat.