Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Vilka har anmälningsplikt?

Anmälningsskyldighet regleras i socialtjänstlagen 14 kap. 1§ första stycket. De som är skyldiga att genast anmäla kännedom eller misstanke om att ett barn far illa är:

  • myndigheter vars verksamhet berör barn och unga
  • andra myndigheter inom hälso- och sjukvården, socialtjänsten och kriminalvården
  • verksamma inom yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet med uppgifter som berör barn och unga. 

Exempel på verksamheter som har anmälningsplikt är: Skola, förskola, polis, vuxen- och barnspykiatriska kliniker och tandvården.

Anmälningsplikten är personlig, vilket innebär att den som får information som föranleder en misstanke eller kännedom om att ett barn far illa, har ett personligt ansvar att anmälan görs.