Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Vad händer när jag gör en anmälan?

När socialtjänsten får misstanke om att ett barn eller ungdom på något sätt far illa tar de snabbt kontakt med vårdnadshavarna, och i vissa fall även barnet. Därefter beslutar de om en utredning ska inledas. En utredning har alltid barnets behov i centrum.

En utredning innebär att man tar reda på hur barnet har det hemma, i skolan och på fritiden. Socialtjänsten pratar med barnet, föräldrarna, förskolepersonal, lärare och andra personer i barnets omgivning. De som har anmälningsskyldighet är också skyldiga att lämna uppgifter till socialtjänsten vid en utredning. När utredningen är klar görs en bedömning om familjen är i behov av stöd från socialtjänsten. Utredningen får enligt socialtjänstlagen inte ta mer är fyra månader.

Ibland kan man som anmälare uppleva att man inte får veta vad som händer när man gjort en anmälan. Socialtjänsten strävar efter att återkoppla vad som händer, men utan att bryta mot sekretesslagstiftningen. Sekretessen kan endast brytas om den enskilde godkänt detta. Socialtjänsten får dock informera den som har gjort anmälan, om denne omfattas av anmälningsskyldigheten, om en utredning har inletts, inte har inletts eller redan pågår.