Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Vad betyder det att ett barn far illa?

Det finns många situationer och företeelser som gör att ett barn far illa. Det kan handla om fysiskt eller psykiskt våld, sexuella övergrepp, eller att man lever i en familj där de vuxna bråkar och slåss. Barnet kanske får för lite mat, bär trasiga kläder eller ofta är lämnad ensam. Här måste vuxenvärlden ingripa.

Barn och ungdomar kan också fara illa på grund av sitt eget beteende, exempelvis på grund av missbruk, kriminalitet och annat självdestruktivt beteende eller för att de utsätts för hot, våld eller andra övergrepp från jämnåriga.

Anmälningsplikten gäller för barn upp till 18 år. Socialtjänsten kan även utreda unga mellan 18-20 år i enlighet med tvångslagstiftningen LVU. Vid en anmälan gällande dessa barn måste hänsyn tas till sekretesslagstiftningen.