Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Separation och skilsmässa

Om du och din partner har barn under 18 år och ni har bestämt er för att gå skilda vägar, eller redan har gjort det, finns det stöd att få.

Stöd till barnen

Barn till föräldrar som ska eller har separerat kan få stöd av gruppverksamheten Skilda Världar.

Om ni är överens om vårdnad, boende och umgänge

Om ni är överens om vårdnad av barnen, boendet och när och hur barn och föräldrar ska träffas, kan ni få hjälp av familjerättsenheten med att skriva ett avtal kring detta.

Om ni behöver hjälp med att komma överens

Om ni har svårt att komma överens kan ni börja med kostnadsfria samarbetssamtal hos familjerättsenheten. Syftet är att ni ska kunna samarbeta och planera utifrån barnets bästa, gemensamt ta ansvar för de beslut som fattas kring barnet och undvika en påfrestande tvist.

Samtalen fokuserar på föräldraskapet och samarbetet kring barnen, framförallt frågor kring barns boende, umgänge och vårdnad. Gäller konflikten eller svårigheterna främst vuxenrelationen kan ni istället vända er till familjerådgivningen.

Samarbets- och informationssamtal registreras och journalförs inte. De är frivilliga, kostnadsfria och förs under sekretess.

Kommunen erbjuder även en utbildning kallad BiFF - Barn i Föräldrars Fokus.

Att få en tid för möte

Det brukar ta som mest två veckor att få en handläggare hos familjerätten och som mest tre veckor till första mötet, beroende på hur brådskande ärendet är och vilka möjligheter ni själva har att komma.

Om ni ändå är oense

Kommer ni ändå inte överens, kan ni vända er till tingsrättenlänk till annan webbplats som ger i uppdrag till familjerättsenheten att utreda vad som är bäst för barnen.