Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Förmyndare

I Sverige blir vi myndiga när vi fyller 18 år. Då förväntas vi exempelvis kunna betala våra räkningar själva och på egen hand ta kontakt med myndigheter. Den som inte fyllt 18 år ska ha en förmyndare som ansvarar för dessa uppgifter.

Vem är förmyndare?

Om föräldrarna har den rättsliga vårdnaden om barnet är de också förmyndare, så kallade legala förmyndare. När båda föräldrarna har vårdnaden om barn är de gemensamt förmyndare. Om endast en av föräldrarna har vårdnaden om barnet är denne ensam förmyndare och om en av föräldrarna dör, blir den efterlevande ensam förmyndare. Om båda föräldrarna är döda, underåriga eller av speciella skäl inte kan vara förmyndare, utser tingsrätten en särskilt förordnad förmyndare.

Vad gör en förmyndare?

Förmyndarens uppgift är att sörja för den underåriges bästa, vårda personens rättigheter, förvalta tillgångar och se till att hans medel används till nytta för honom. Det är förmyndaren som bestämmer hur den underåriges tillgångar ska användas eller placeras. I vissa fall krävs samtycke från överförmyndaren.

Om en av föräldrarna på grund av sjukdom eller annat inte kan delta i ett beslut om förvaltningen och beslutet inte kan skjutas upp, bestämmer den andre föräldern ensam.

Efter att den underårige fyllt 16 år bör förmyndaren höra om personens åsikter vid viktigare beslut. Vid 16 års ålder får underårig själv sluta avtal om arbete eller säga upp det samt bestämma över sin lön.

Överförmyndarkontroll av förvaltning

Föräldrarna får själva utan redovisningsskyldighet till överförmyndaren förvalta en underårigs tillgångar så länge värdet understiger åtta basbelopp (352 000 kr under år 2012). Vissa rättshandlingar kräver fortfarande överförmyndarens samtycke. Om det finns särskild anledning att trygga förvaltningen kan överförmyndaren dessutom meddela begränsningar i föräldrarnas fria förvaltning. Även om den underåriges tillgångar understiger åtta basbelopp är föräldrarna skyldiga att årligen redovisa till överförmyndaren om den underårige äger fastighet.

Det går att anordna särskild överförmyndarkontroll även om tillgångarna understiger åtta basbelopp. Det kan ske genom arv, testamente, gåva eller genom förmånstagarförordnande vid försäkring eller vid pensionssparande.

Föräldrarna är alltid skyldiga att förvalta tillgångarna på ett sätt som överensstämmer med föräldrabalkens regler. Om barnens tillgångar används på ett opassande sätt kan förmyndaren krävas på skadestånd.