Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Vad tycker du om socialtjänsten?

För att kunna förbättra vår verksamhet behöver vi veta vad som fungerar bra och mindre bra idag.

Därför får alla som besöker socialtjänsten under perioden 1 oktober september till 30 oktober 2020 möjlighet att svara på frågorna nedan.

Det är frivilligt att delta och alla deltar anonymt. Svaren sammanställs så att det inte går att se vad någon enskild person har svarat.

Du väljer själv om du vill svara på frågorna, men för oss är dina synpunkter mycket viktiga. Ju fler som svarar på frågorna, desto bättre nytta gör undersökningen.

Resultaten från enkäten kommer att finnas tillgängliga på www.halmstad.selänk till annan webbplats

Även personer i andra kommuner har svarat på frågorna och resultatet kommer att vara möjligt att jämföra med andra kommuner.

Är du:
Är du:Hur lätt eller svårt är det att få kontakt med socialsekreteraren (till exempel via telefon, sms eller e-post)?
Hur lätt eller svårt är det att få kontakt med socialsekreteraren (till exempel via telefon, sms eller e-post)?

Hur lätt eller svårt är det att förstå informationen du får av socialsekreteraren?
Hur lätt eller svårt är det att förstå informationen du får av socialsekreteraren?

Hur stor förståelse visar socialsekreteraren för din situation?
Hur stor förståelse visar socialsekreteraren för din situation?

Frågar socialsekreteraren efter dina synpunkter på hur din situation skulle kunna förändras?
Frågar socialsekreteraren efter dina synpunkter på hur din situation skulle kunna förändras?Hur mycket har du kunnat påverka vilken typ av hjälp du får av socialtjänsten i kommunen?
Hur mycket har du kunnat påverka vilken typ av hjälp du får av socialtjänsten i kommunen?

Hur nöjd eller missnöjd är du sammantaget med det stöd du får från socialtjänsten i kommunen?
Hur nöjd eller missnöjd är du sammantaget med det stöd du får från socialtjänsten i kommunen?
Hur har din situation förändrats sedan du fick kontakt med socialtjänsten i kommunen?
Hur har din situation förändrats sedan du fick kontakt med socialtjänsten i kommunen?