Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Ansökan om dödsboanmälan och begravningskostnader

Ekonomiskt bistånd kan hjälpa dödsboet med en dödsboanmälan och begravningskostnader.

När någon avlider måste man lämna in en bouppteckning till Skatteverket. En
bouppteckning kan man göra själv eller anlita jurist/boutredningsfirma. Om man
gör den själv finns blankett på Skatteverkets hemsida. En bouppteckning skall
vara inlämnad till Skatteverket inom 4 månader efter dödsfallet. Du kan läsa mer om detta på Skatteverkets hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Äger man ingen fastighet tex hus, mark-tomt eller bostadsrätt och saknar övriga tillgångar kan handläggare på ekonomiskt bistånd istället göra en dödsboanmälan.

Dödsboanmälan

Företrädare för dödsboet kontaktar handläggare på ekonomiskt bistånd genom
att ringa. Handläggaren informerar om vilka handlingar som behövs för en
dödsboutredning. När nödvändiga handlingar har inhämtats av dödsbodelägare
kontaktas handläggaren för tidsbokning.

Var den avlidne gift eller sambo skall även make/makas/sambos ekonomi
redovisas.

Det är dödsbodelägare som ansvarar för att säga upp ev. hyreskontrakt till
hyresvärden.

En dödsboanmälan kan inte göras om:

  • Dödsboet är tömt innan kontakt tas med handläggare (undantag om den avlidne bott i äldreboende eller liknande).
  • Dödsbodelägarna är oense gällande dödsboet eller om det finns andra oklarheter.
  • Det finns tillgångar över 5000:- när begravningskostnad och eventuell uppsägningshyra är betalda.
  • Den avlidna äger något som är ekonomiskt värdefullt.
  • Den avlidne ägt fastighet eller andra tillgångar de senaste 10 åren.

Begravningskostnader

Om den avlidnes tillgångar tillsammans med del av make/makas/sambos inte
täcker kostnaderna för en begravning, kan dödsboet ansöka om ekonomiskt bistånd (socialbidrag). Högsta skäliga kostnad för en begravning man kan få bistånd till är ett halvt prisbasbelopp.

De tillgångar som finns i dödsboet skall i första hand gå till begravningskostnaderna.

Tänk på att avsluta autogiron så snart som möjligt och inte betala räkningar/skulder innan begravningen och eventuell kostnad avseende gravsten är betald.

Ansökan görs vid samma tillfälle som ansökan om dödsboanmälan.