Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Borgerlig begravning

En borgerlig begravning är en högtidsakt utan religiös anknytning. Det borgerliga begravningsalternativet gör det möjligt att på ett personligt sätt utforma begravningen med hänsyn till tro och livsåskådning. Det finns inga bestämmelser om hur den borgerliga begravningsakten ska ordnas. De anhöriga kan fritt välja lokal, musik, sång och andra inslag i akten.

Begravningsavgift

Begravningsavgift betalas av alla oavsett om man är medlem i Svenska kyrkan eller inte. Avgiften ger rätt till gravplats, gravsättning, kremering, diverse transporter samt lokal för begravningsceremonin. Är man medlem i Svenska kyrkan har man rätt till begravningsakt i kyrkan.

Begravningsakten

Respekten för den avlidnes egna önskemål ska vara avgörande när man väljer begravningsform. Om en person inte utträtt ut Svenska kyrkan betraktas det, om inte annat angivits, som tecken på att personen önskat begravning enligt religiös ordning. Begravningsbyråerna hjälper ofta till med att utforma den borgerliga begravningsakten.

Om man vill kan till exempel en anhörig, en god vän eller någon helt utomstående förrätta begravningen. Annars förmedlas begravningsförrättare via begravningsbyråerna.

Om den avlidne inte efterlämnar någon som ordnar med begravningen ska den ordnas av den kommun där den avlidne senast var folkbokförd. Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen handlägger sådana ärenden.

Lokal

De anhöriga kan fritt välja lokal för begravningsakten. Vanligt är att de borgerliga begravningarna hålls i S:t Annas eller S:t Katarinas kapell vid västra kyrkogården. Det förekommer också att begravningen hålls utomhus.