Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Dödsfall

När någon dör på sjukhus eller vårdhem, har läkaren ansvar för att bekräfta dödsfallet och utfärda ett dödsbevis som behövs för att en begravning ska kunna genomföras.

Om en person istället dör hemma bör du som närstående ta kontakt med vården. Kontakta i första hand den som hade ansvar för vården av personen, om det finns en sådan.

Barn och unga

Om båda föräldrarna till ett barn under 18 år dör, utser tingsrätten en särskilt förordnad förmyndare.

Begravning

Du kan som närstående själv ta hand om begravningen, men det vanliga är att man tar hjälp av en begravningsbyrå. Utifrån den avlidnes önskemål kan man ha en borgerlig begravning utan religiösa inslag, eller hålla den i kyrkan.

Dödsbo

Om boets tillgångar inte räcker till annat än begravningskostnader och andra utgifter i samband med dödsfallet, kan en bouppteckning i vissa fall ersättas av en dödsboanmälan.