Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Samkönat föräldrarskap

Är du som blivande mamma gift eller sambo med en annan kvinna måste din partners föräldraskap bekräftas hos familjerätten eller fastställas av domstol.

Föräldraskap kan fastställas för en kvinna som är mammans maka, registrerade partner eller sambo om mamman blivit gravid genom assisterad befruktning inom svensk sjukvård eller på behörig klinik i utlandet. Barnet har också rätt att ta del av uppifter om donator. Vidare ska partnern har lämnat sitt samtycke till befruktningen.

När ni bekräftar ett föräldraskap bekräftas också barnets juridiska rättigheter i förhållande till mammans partner. Som föräldrar kan ni bekräfta föräldraskapet innan barnet föds, dock tidigast två månader före beräknad födsel.

Bekräftelsen går till så att mammans partner skriver under ett papper där hon intygar att hon är förälder, och den gravida mamman instämmer.

Så gör du för att bekräfta ditt föräldraskap

Ring Halmstad direkt 035-13 70 00 för att komma i kontakt med familjerätten och boka en tid.