Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Adoption

Har du funderingar kring adoption?

Adoption innebär att du tar emot ett barn som ditt eget. Det barn du adopterar får samma rättigheter som ett biologiskt barn.

Du måste:

 • vara lägst 18 år vid ansökningstillfället
 • vara gift eller registrerad partner, om man vill adoptera gemensamt
 • ha ett medgivande från socialnämnden

Hur går det till?

Innan utredningen kan påbörjas måste du ha genomgått en föräldrautbildning för blivande adoptivföräldrar. Syftet med föräldrautbildningen är att få kunskap, insikt och beredskap inför barnets behov samt visa på vad det innebär att vara adoptivförälder och adoptivbarn. Efter utbildningen kan du hos familjerättsenheten ansöka om medgivande att ta emot ett utländskt adoptivbarn. Familjerättsenheten påbörjar då en utredning inom två-tre veckor. Utredningen tar sedan två-tre månader.

Därefter blir du som blivande adoptivförälder presenterad för de utländska myndigheterna. Det är dessa myndigheter som ansvarar för att välja familj till barnet. Utredningen innebär också en tid av förberedelse för det annorlunda föräldraskap som en adoption innebär.

Vad innebär en utredning?

 • en beskrivning av dig som person
 • föräldraförmågan
 • kunskap, insikt och beredskap inför barnets behov
 • hälsa, ålder, personliga egenskaper och förmåga till samspel
 • motiv till adoption
 • parförhållandet (för sökande par) samt tidigare förhållanden                     
 • socialt nätverk
 • deltagande i föräldrautbildning

Föräldrautbildning

För mer information om föräldrautbildningen kan du vända dig till:
Studiefrämjandet i Halmstad som har telefon 035-20 20 880 eller
Studiefrämjandet i Varberg som har telefon 0340-20 10 80.

Vill du ansöka om att få adoptera?

Blanketter för att ansöka om adoption hittar du på Myndigheten för familjerätt och föräldrarskaps hemsidalänk till annan webbplats.

Undrar du något är du välkommen att kontakta Halmstads kommun.

Att överklaga ett beslut

Om du inte är nöjd med de beslut som fattats, kan du överklaga inom tre veckor från det datum då du fick beslutet. Du skickar ditt överklagande till socialförvaltningen. Om din handläggare inte ändrar beslutet, avgörs ärendet av Förvaltningsrätten i Göteborg. Mer information om hur du gör finns i beslutet.