Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Stöd och hjälp för dig som är äldre

Här kan du läsa om vad det finns för stöd och hjälp för dig som är äldre, och vart du kan vända dig.

 • Nattillsyn med trygghetskamera


  Från och med 2018 erbjuds alla kunder med biståndsbeslut på nattlig tillsyn att välja trygghetskamera istället för traditionell tillsyn. Vad är en trygghetskamera?Det är en kostnadsfri tjänst som vänder sig till dig med ett biståndsbeslut om tillsyn där en kamera sätts upp i ditt hem och används för att göra en nattlig tillsyn via dator, istället för en fysisk tillsyn av nattpatrullen.Fördelar med en trygghetskamera för tillsyn• Är du lättväckt slipper du få din nattsömn störd.
  • Risken för fallolyckor minskar då nattsömnen inte störs.
  • Du får samma trygghet och hjälp med digital tillsyn som vid traditionell tillsyn, men slipper ha personer som kommer in i ditt hem.
  Hur fungerar egentligen en digital tillsyn?Trygghetskameran är ett alternativ till personlig tillsyn. Enda skillnaden är att tillsynen görs via en kamera istället för via ett hembesök. Kameran är endast påslagen vid den tidpunkt tillsynen görs enligt överenskommelse. I övrigt är den alltid avstängd. Kameran eller personalen kan inte spara eller lagra bilder, ljud eller filmmaterial. Alla tillsyner registreras med tidpunkt, hur länge tillsynen varat samt vem som har gjort tillsynen. Det är endast ett fåtal av nattpatrullens personal som har behörighet att göra tillsynerna.Så får du tillgång till trygghetskameranOm du har ett giltigt biståndsbeslut på nattlig tillsyn och vill välja trygghetskamera så kontaktar du Halmstads kommun som hjälper dig vidare, telefon: 035-13 70 00.Därefter fyller du i en överenskommelse innan du får tillgång till trygghetskameran. Installation görs därefter av Halmstads kommun i ditt hem.Vanliga frågor och svarFår jag bestämma hur och hur ofta tillsynen ska ske?Hur din tillsyn ska ske får du välja. Hur ofta den ska ske beror på vad du har fått beviljat från din biståndshandläggare.Sparas några bilder?Nej, varken bilder eller ljud kommer att sparas. Kan någon använda kameran och titta på mig i mitt hem när som helst? Nej, kameran slås endast på vid den tidpunkt tillsynen ska göras enligt överenskommelsen. Det är också bara ett begränsat antal medarbetare från nattpatrullen som gör tillsynen.Måste min tillsyn ske via kamera framöver?Nej, trygghetskameran är frivillig och du kan när som helst avbryta den digitala natttillsynen genom att meddela detta till din personal.Vad händer om det blir strömavbrott och kameran inte fungerar?Det märks direkt om kameran eller internetuppkopplingen inte fungerar. Då åker nattpatrullen ut som vanlig och genomför nattillsyn på plats.Går det att kombinera digital nattillsyn med tillsyn på plats?Ja, det går att bestämma att vissa nattillsyner görs digitalt och några görs fysiskt. Vad händer om tillsynen visar att jag inte befinner mig i sängen? Då görs en ny digital tillsyn efter 20-30 minuter. Om du fortfarande inte syns via kameran åker nattpatrullen direkt hem till dig.Ladda ner broschyren om digital nattillsyn med trygghetskameraPDF
 • Anhörigstöd


  Anhörigstödet är en råd- och stödverksamhet som finns till för dig som är anhörig till någon äldre, långvarigt sjuk eller som har en funktionsnedsättning. Du kan läsa mer om anhörigstödet här.
 • Demensteamet


  Om du eller någon i din omgivning besväras av minnessvikt eller får en demensdiagnos är du välkommen att vända dig till demensteamet för att få råd och stöd.Här läser du mer om demensteamet och dess verksamhet.
 • Hemtjänst


  Hemtjänst ger dig möjlighet att bo kvar hemma när du behöver stöd för att klara vardagen eller hjälp med din personliga omsorg.Här kan du läsa mer om hemtjänst.
 • Mat


  Du som äldre ska få bra och god mat på äldreboenden och servicehus. Du som bor hemma kan få kyld mat levererad hem till dig.Här kan du läsa mer om detta.
 • Förebyggande hembesök


  Alla 79-åringar som inte har några insatser av hemvårdsförvaltningen kan erbjudas ett hembesök.
  Här kan du läsa mer om detta.
 • Trygghetslarm


  Du kan ansöka om att få ett personligt trygghetslarm. Med detta kan du känna dig trygg i ditt hem.Här läser du mer om trygghetslarm och om hur du ansöker.
 • Syn och hörsel


  Du med måttlig till grav syn- och hörselnedsättning kan få stöd av hjälp av syn och hörselintruktörer.Här kan du läsa mer om vilket stöd du kan söka.
 • Fixartjänst


  Du som är över 65 år eller funktionshindrad kan få hjälp med lättare göromål i hemmet. Det kan gälla att byta glödlampor eller hänga upp gardiner.Läs mer om Fixartjänsten här.