Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Äldreboende i kommunen

Du som har ett större omsorgsbehov och av olika skäl inte längre kan bo kvar i ditt hem, kan ansöka om att flytta till ett äldreboende.

I äldreboendet kan du få den hjälp du behöver dygnet runt. Äldreboende beviljas utifrån dina individuella behov. Kommunen ansvarar för hälso- och sjukvården.

Du som bor på äldreboende har en egen lägenhet eller ett rum på boendet. Det finns gemensamhetsrum för samvaro och aktiviteter och hyresgästerna äter tillsammans i en matsal.

På ett äldreboende arbetar omsorgspersonal. Du kan få hjälp av legitimerad personal såsom sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster.

På ett äldreboende tar du själv med dig de möbler du vill ha i din lägenhet eller ditt rum. Det enda som ingår i rummet är sängen.

 • Hur ansöker du till ett äldreboende?


  Du själv eller ditt ombud ansöker om äldreboende genom att ta kontakt med kommunens kontaktcenter Halmstad direkt.Se kontakta kommunen här ovan.
 • Tilldelning av beviljat äldreboende


  Det är kommunens boendesamordnare som erbjuder ledig plats. Boendesamordnaren kan nås via Halmstad direkt, 035-13 70 00.In- och utflyttningar ska ske utan dröjsmål, det datum som boendeplatsen är inflyttningsklar. I regel inom 7 dygn från datum för erbjudandet. I samband med inflyttning kommer personal från respektive boende att lämna information om praktiska frågor, hyresfrågor m.m.
 • Vilka är rutinerna vid in- och utflyttning på äldreboende?


  Kommunens boendesamordnare kontaktar dig när du blir erbjuden en lägenhet på ett äldreboende.Kort efter att du har blivit erbjuden en lägenhet på äldreboendet kommer enhetschef eller samordnare från boendet att ta kontakt med dig för att gå igenom praktiska frågor och komma överrens om inflyttningsdag.Inflyttning till äldreboendet ska ske utan dröjsmål från det att lägenheten är tillgänglig, i regel inom 7 kalenderdagar från erbjudandet. Hyresavgift debiteras från det datum du har tackat ja till erbjuden lägenhet under förutsättning att lägenheten är tillgänglig.
  På våra boenden finns omvårdnadspersonal dygnet runt. Det finns också sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast att tillgå. Du har ett eget hyreskontrakt. Vi rekommenderar att du tecknar en egen hemförsäkring för din bostad. I lägenheten finns en säng och madrass. Lägenheten möblerar du med dina egna möbler och saker som ger dig hemkänsla, trivsel och trygghet. Det är bra om en anhörig kan vara med vid inflyttningen. Du erbjuds en kontaktperson som tillsammans med dig eller din företrädare upprättar en skriftlig genomförandeplan. Planen är till för att du ska vara delaktig i det stöd du får på boendet.
  Vid utflyttning ansvarar du eller din företrädare att bostaden töms och flyttstädas inom sju kalenderdagar. Hyran debiteras t o m utflyttningsdagen, d v s den dag som lägenheten är tömd och städad. Då man har betalat hyra i förskott så återbetalas resterande dagar i månaden från utflyttningsdagen.
 • Vad kostar det att bo på ett äldreboende?


  Du som bor på ett äldreboende betalar hyra för lägenheten eller rummet. Därutöver tillkommer en omsorgsavgift för vård och omsorg och en kostavgift för mat. För att räkna ut avgiftens storlek tar hemvårdsförvaltningen hänsyn till dina inkomster och beviljade insatser. Du får fylla i en inkomstförfrågan, som du skickar till avgiftsenheten, för att vi ska kunna räkna ut rätt avgift. Läs mer om avgifter inom äldre- och handikappomsorgen.Hyran betalas från och med att du har tackat ja och äldreboendeplatsen är inflyttningsklar.Utflyttning sker i regel inom sju dygn. Hyran betalas då till och med boendeplatsen är tömd och slutstädad.
 • Du erbjuds en kontaktman


  Du kommer att erbjudas en kontaktman av din utförare. Tillsammans gör ni en genomförandeplan där ni planerar och beskriver upplägget av dina insatser. Om du önskar kan din anhörig eller ditt ombud vara med när din genomförandeplan görs. Kontaktmannen fungerar som en länk mellan dig eller ditt ombud och boendet.