Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Hemtjänst

Hemtjänst ger dig möjlighet att bo kvar hemma när du behöver stöd för att klara vardagen eller hjälp med din personliga omsorg.

Hemtjänsten utgår från det du klarar själv och kompletterar sedan med olika insatser som du behöver. Insatserna kan vara allt från enklare serviceinsatser till personlig omsorg med omfattande sjukvårdsinsatser.

Vilken hjälp du kommer få beslutas av biståndshandläggare, som utgår från Socialtjänstlagen om att ha rätt till skälig levnadsnivå.

Du har möjlighet att ansöka om regelbundna insatser alla tider på dygnet.

I hemtjänsten arbetar omsorgspersonal samt servicepersonal, men du kan också, om du är inskriven i hemsjukvården, få hjälp av legitimerad personal som sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster.

 • Vad innebär valfrihet?


  Halmstads kommun tillämpar valfrihet i hemtjänsten. Det innebär att du kan välja vem som ska utföra dina beviljade insatser.Vilka utförare det finns att välja på, kan du se under valfrihet i hemtjänstenlänk till annan webbplats.
  Gör du inte ett aktivt val blir du tilldelad en utförare utifrån en turordningslista.

 • Vad kostar hemtjänst?


  Hemtjänsten kostar 188 kr per timme och det är samma avgift för service- och omsorgsinsatser. Det finns en högsta avgift, maxtaxa, som för år 2017 är 1 792 kr per månad.För att räkna ut avgiftens storlek tar hemvårdsförvaltningen hänsyn till dina inkomster och beviljade insatser. Blanketten för inkomstförfrågan hittar du under fliken "Självbetjäning och blanketter" där du kan fylla i uppgifterna via e-tjänst eller skriva ut blanketten och skicka in via post. Läs mer om avgifter inom äldre- och handikappomsorgenlänk till annan webbplats.
 • När hemtjänsten ska upphöra eller avsägas


  Du meddelar biståndshandläggare eller områdeschef om du vill upphöra med dina hemtjänstinsatser.Serviceinsatser som inte avsägs minst två dagar innan planerat besök debiteras med 30 minuter. Undantag är om du blir akut sjuk och inlagd på sjukhus.
 • Du erbjuds en kontaktman


  Du kommer att erbjudas en kontaktman av din utförare. Tillsammans gör ni en genomförandeplan där ni planerar och beskriver upplägget av dina hemtjänstinsatser. Om du önskar kan din anhörig eller ditt ombud vara med när din genomförandeplan görs.Kontaktmannen fungerar som en länk mellan dig eller ditt ombud och hemtjänsten.
 • Avlösarservice


  Du som vårdar din närstående kan få kostnadsfri avlösning av hemtjänstpersonal. Som närstående bestämmer du själv när du vill få avlösning, sammanlagt 20 timmar per månad. Du ansöker om avlösarservice hos biståndshandläggare.