Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Tillfällig vistelse i kommunen

Information av vikt på grund av Corona (Covid-19)

Halmstads kommun följer utvecklingen kring coronaviruset och frågan har högsta prioritet i vår verksamhet. Särskilt viktigt är det att skydda äldre och andra personer i riskgruppen.

I nuläget råder ett flertal restriktioner till följd av pandemin. Enligt smittskyddslagen har var och en ansvar att förhindra spridning av smittsamma sjukdomar som covid-19. För att bromsa spridningen av coronaviruset är det viktigt att vi tillsammans hjälps åt.

Folkhälsomyndigheten har publicerat vägledning om kriterier för bedömning av smittfrihet vid covid-19. Viktigt att dessa följs. Var och en behöver fundera igenom om resor utanför hemkommunen är nödvändiga att genomföra.

Med anledning av rådande omständigheter och för att undvika geografisk smittspridning ber vi er därför att avvakta med att skicka beställningar till oss och istället återkomma i ett senare skede när läget stabiliseras.

För ytterligare information vänligen kontakta Myndighetsenheten via kommunens kontaktcenter Halmstad direkt telefon: 035-13 70 00

Information till professionella

 • Hemtjänst


  Med anledning av rådande omständigheter och för att undvika geografisk smittspridning ber vi er därför att avvakta med att skicka beställningar till oss och istället återkomma i ett senare skede när läget stabiliseras.För ytterligare information vänligen kontakta Myndighetsenheten via kommunens kontaktcenter Halmstad direkt telefon: 035-13 70 00
 • Hemsjukvård och rehabilitering


  Om behov finns av hälso- och sjukvårdsinsatser/rehabilitering i hemmet ska en likadan bedömning göras för vistelsegäster som för Halmstads kommuns invånare. Hembesök, enligt tröskelprincipen, ska erbjudas de personer som inte själva eller med hjälp av andra kan ta sig till öppenvårdsmottagningen på sjukhusen/vårdcentral.
  • Ansökan om hemsjukvård/rehabilitering ska alltid föregås av en skriftlig vårdbegäran från bosättningskommunen. Vårdbegäran ska innehålla uppgifter om aktuell situation, bakgrund, aktuellt tillstånd samt rekommendation om åtgärd enligt SBAR. Fakturaadress måste anges av bosättningskommunen.
  • Om vårdbegäran kommer från Hallands sjukhus måste ändå kontakt tas med bosättningskommunen. Att det görs, ansvarar hemsjukvården i Halmstad för. Då ska det ingå information om vårdbegäran samt fakturering.
  • Ansökan om hälso- och sjukvårdsinsats/rehabilitering som kan delegeras till hemtjänstpersonal beviljas tillsammans med andra hemtjänstinsatser om sådana finns. Om inga hemtjänstinsatser finns, ska bosättningskommunens hälso- och sjukvårdsenhet skriva/skicka ett HSL-uppdrag direkt till verkställigheten i Halmstads kommun. Bosättningskommunen ansvarar för att med uppdraget även skicka med signeringslistor för aktuell period.
  • Vid beslut om vak vid till exempel livets slut faktureras bosättningskommunen.
  Gör er beställning härPDF.
 • Hjälpmedel och sjukvårdsmaterial


  För enskilda som själva kontaktar rehalibiteringen i Halmstads kommun ska en likadan bedömning göras för vistelsegäster som för Halmstads kommuns invånare. Behövs insatser som till exempel hembesök ska man be den enskilde kontakta bosättningskommunen för att få en skriftlig vårdbegäran.
  • Vid akuta behov är det vistelsekommunens ansvar att utreda behoven och besluta, verkställa och bekosta insatser till en begränsad tid av tre dagar.
  Inkontinenshjälpmedel
  Inkontinenshjälpmedel förskrivs av sjuksköterska i bosättningskommunen. Leveransadress till vistelsekommunen.
  Hjälpmedel
  Vistelsegästen rekommenderas att ta med sig sina egna hjälpmedel från bosättningskommunen. Dubbelförskrivning av hjälpmedel medges inte. Detta kan innebära att den enskilde själv får bekosta hjälpmedel som inte kan tas med till vistelsekommunen.
  Du kan läsa mer på www.1177.selänk till annan webbplats.
 • Fakturering


  Hemtjänst
  Halmstads kommun fakturerar bosättningskommunen enligt den ersättningsmodell som finns i bosättningskommunen. Detta gäller såväl insatser genom hemtjänst som insatser inom hemsjukvård. Saknas ersättningsnivåer i någon av de delar som utförs av Halmstads kommun används Halmstads kommuns ersättningsmodell. Det är bosättningskommunen som debiterar kund.
  Hälso- och sjukvård
  Halmstads kommun debiterar bosättningskommunen för utförda insatser med en kostnad på 600 kr/timme. Minsta debiterade avgift är för 30 minuter.
  Hemvårdsförvaltningen i Halmstads kommun fakturerar bosättningskommunen efter vistelsens slut, vid längre vistelser görs fakturering en gång var tredje månad.