Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Tillfällig vistelse i kommunen

Information till dig som är i behov av hemtjänstinsatser eller hälso- och sjukvårdsinsatser, och som planerar att tillfälligt vistas i Halmstads kommun. Vänligen kontakta biståndshandläggare i den kommun där du bor. Din biståndshandläggare kommer sedan att kontakta Halmstads kommun.

Information till biståndshandläggare i bosättningskommun

Beställningen av tillfällig vistelse görs av bosättningskommunen och skall göras  enligt Halmstad kommuns beställningsblankett om "Tillfällig vistelsePDF".

Komplett ifylld beställningsblankett skall vara Halmstad kommun tillhanda senast två veckor före ankomstdatum. Vid ej komplett ifyllt beställningsunderlag eller där bilagor saknas kan inte beställningen verkställas, underlaget kommer återsändas till bosättningskommunen för komplettering. 

Beställningen skickas via e-post till: marlene.sundqvist@halmstad.se eller via post: Myndighetsenheten, hemvårdsförvaltningen, Box 271, 301 07 Halmstad.

Vistelsegästers behov av hälso- och sjukvårdsinsatser

Varje kommun har ansvaret för utförandet av hemsjukvård för sina kommuninvånare och ska därför vara kostnadsansvarig för deras hemsjukvård, oavsett var de vistas.

Information till vårdgivare

 • Hemtjänst


  • Använd alltid beställningsmallen. Alla fält av beställningen ska fyllas i. Glöm inte att val av utförare måste göras. Inkorrekt ifylld beställning godkänns inte och kommer att skickas tillbaka. För att kunna verkställa beställningen krävs det också en specifkation av insatserna som underlag till utföraren. Önskvärt även att aktuell genomförandeplan bifogas.
  • Komplett ifylld beställning ska skickas till Hemvårdsförvaltningens myndighetsavdelning senast två veckor  innan kunden kommer till Halmstad.
  • Beställningen måste grundas på en aktuell behovsbedömning. Som bosättningskommun är det viktigt att ni utreder det förväntade behovet. Vår erfarenhet är att hjälpbehovet ofta ser annorlunda ut i ett sommarboende, vilket kan göra att hjälpbehovet i vissa fall blir större/mindre än i det ordinarie hemmet.
  • Vid beställning där hälso- och sjukvårdsuppgifter bedömts som egenvård skall underlag för den bedömningen, (egenvårdsintyg), medfölja beställningen.
  Ladda ner beställningsformuläretPDF (ifyllningsbar PDF)Här hittar du alla valbara utförare av hemtjänst
 • Hemsjukvård och rehabilitering


  Om behov finns av hälso- och sjukvårdsinsatser/rehabilitering i hemmet ska en likadan bedömning göras för vistelsegäster som för Halmstads kommuns invånare. Hembesök, enligt tröskelprincipen, ska erbjudas de personer som inte själva eller med hjälp av andra kan ta sig till öppenvårdsmottagningen på sjukhusen/vårdcentral.
  • Ansökan om hemsjukvård/rehabilitering ska alltid föregås av en skriftlig vårdbegäran från bosättningskommunen. Vårdbegäran ska innehålla uppgifter om aktuell situation, bakgrund, aktuellt tillstånd samt rekommendation om åtgärd enligt SBAR. Fakturaadress måste anges av bosättningskommunen.
  • Om vårdbegäran kommer från Hallands sjukhus måste ändå kontakt tas med bosättningskommunen. Att det görs, ansvarar hemsjukvården i Halmstad för. Då ska det ingå information om vårdbegäran samt fakturering.
  • Ansökan om hälso- och sjukvårdsinsats/rehabilitering som kan delegeras till hemtjänstpersonal beviljas tillsammans med andra hemtjänstinsatser om sådana finns. Om inga hemtjänstinsatser finns, ska bosättningskommunens hälso- och sjukvårdsenhet skriva/skicka ett HSL-uppdrag direkt till verkställigheten i Halmstads kommun. Bosättningskommunen ansvarar för att med uppdraget även skicka med signeringslistor för aktuell period.
  • Vid beslut om vak vid till exempel livets slut faktureras bosättningskommunen.
  Gör er beställning härPDF.
 • Hjälpmedel och sjukvårdsmaterial


  För enskilda som själva kontaktar rehalibiteringen i Halmstads kommun ska en likadan bedömning göras för vistelsegäster som för Halmstads kommuns invånare. Behövs insatser som till exempel hembesök ska man be den enskilde kontakta bosättningskommunen för att få en skriftlig vårdbegäran.
  • Vid akuta behov är det vistelsekommunens ansvar att utreda behoven och besluta, verkställa och bekosta insatser till en begränsad tid av tre dagar.
  Inkontinenshjälpmedel
  Inkontinenshjälpmedel förskrivs av sjuksköterska i bosättningskommunen. Leveransadress till vistelsekommunen.
  Hjälpmedel
  Vistelsegästen rekommenderas att ta med sig sina egna hjälpmedel från bosättningskommunen. Dubbelförskrivning av hjälpmedel medges inte. Detta kan innebära att den enskilde själv får bekosta hjälpmedel som inte kan tas med till vistelsekommunen.
  Du kan läsa mer på www.1177.selänk till annan webbplats.
 • Fakturering


  Hemtjänst
  Halmstads kommun fakturerar bosättningskommunen enligt den ersättningsmodell som finns i bosättningskommunen. Detta gäller såväl insatser genom hemtjänst som insatser inom hemsjukvård. Saknas ersättningsnivåer i någon av de delar som utförs av Halmstads kommun används Halmstads kommuns ersättningsmodell. Det är bosättningskommunen som debiterar kund.
  Hälso- och sjukvård
  Halmstads kommun debiterar bosättningskommunen för utförda insatser med en kostnad på 600 kr/timme. Minsta debiterade avgift är för 30 minuter.
  Hemvårdsförvaltningen i Halmstads kommun fakturerar bosättningskommunen efter vistelsens slut, vid längre vistelser görs fakturering en gång var tredje månad.