Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Fika med oss - dialogträff 23 maj

Den 23 maj arrangerades en dialogträff på Alla hjärtans hus där hemvårdsförvaltningen tillsammans med invånare diskuterade hur man på bästa sätt ställer om från pappersfakturering till digital hantering och ebjudande om välfärdstjänster.

Bistånds- och avgiftshandläggare från myndighetsenheten inom hemvårdsförvaltningen fanns på plats för att hålla i dialogerna. Resultatet kommer nu att sammanställs och användas som underlag för framtida politiska beslut och kommer att finnas tillgängligt att läsa här inom kort.

Under dialogen utsågs tre stycken deltagare till "e-faktura inspiratörer" som framöver kommer samarbeta med avgiftshandläggare på kommunen i förändringsarbetet med att ställa om från pappersfakturering till digital hantering.

Vilka är fördelarna med e-faktura?

E-fakturan är bekvämare än en pappersfaktura:

 • Enkel: du behöver inte själv knappa in fakturainformation.
 • Snabb: en knapptryckning är allt som behövs för att godkänna fakturan.
 • Säker: inga felslag, ingen faktura försvinner i posten. Fakturorna finns i nätbanken.

…och ändå inte alltför annorlunda:

 • Sparar in pengar och slipper fakturaavgifter som pappersfakturor brukar vara försedda med.
 • Du kan välja att fakturan betalas automatiskt.
 • Du missar inte förfallodatum lika lätt.
 • Smidigare betalningslösning.
 • Minska risken för felaktig information då allt redan är ifyllt.
 • Risken för bluffakturor minskar.
 • Du slipper pappersavfall.
 • Du drar ett miljö-strå till stacken.
 • Verksamhetens resurser används till bättre saker än tungrodd administration, porto, kuvert och papper.

Det kostar att skicka ut pappersfakturor. Kostnaden utgörs av papper, kuvertering, porto och en del är den manuella hanteringen av fakturorna. Det innebär dessutom en möjlighet att bli mer klimatsmart.

Hemvårdsförvaltningen skickar ut ca 40 000 avgiftsuttag/fakturor per år:

Om kunder/anhöriga väljer att ta emot e-faktura så skulle det minska vår miljöpåverkan motsvarande:

 • 🚙5971 km bilkörning
 • 🌳koldioxidabsorption motsvarande 163 600 träd
 • 🔌27 900 kWh el-förbrukning

(Källa: Modell enligt NEA, nätverket för elektroniska affärer www.nea.nu)

Ett stort tack till alla deltagare för gott engagemang och givande diskussioner!

Halmstad kommun nya e-faktura inspiratörer Sonja, Tore och Rolf tillsammans med avgiftshandläggaren Jenny.

Halmstad kommun nya e-faktura inspiratörer Sonja, Tore och Rolf tillsammans med avgiftshandläggaren Jenny.