Våld i nära relationer

Våld ska inte vara en del av din vardag. Om du upplever våld i din familj så kan du få råd och hjälp av kommunens Kriscentrum. Det finns hjälp för dig som blir utsatt, men också för dig som använder våld. Om du har barn så har även de rätt till hjälp.

Panik – lämna sidan! (till Google)

Knappen ovan tar dig bort från denna sida, men ditt besök kan vara sparat i datorn. Så rensar du din webbhistorik.

Våld är aldrig okej. Du kan få råd och samtalsstöd på kommunens kriscentrum.

Vad är en nära relation?

Med nära relation menas din partner, före detta partner, förälder, styvförälder och barn. Vid hedersrelaterat våld kan även fler personer räknas in, till exempel släktingar.

Vad är våld?

Våld betyder mer än att slåss. Det kan även innebära att man kränker, skrämmer eller bestämmer över någon.

Fysiskt våld

Fysiskt våld kan vara:

  • knuffar
  • att slå någon med handen – både örfilar och slag med knytnäve
  • att dra någon i håret
  • sparkar
  • att ta stryptag på någon
  • att hota med fysiskt våld.

  Psykiskt våld

  Psykiskt våld kan vara att:

  • ofta få höra kränkande kommentarer
  • alltid få skulden för saker som händer
  • inte få röra sig fritt
  • inte få träffa släkt eller vänner
  • inte få vara med och påverka din ekonomi
  • bli tvingad att sluta med till exempel ett fritidsintresse
  • bli hotad.

  Hoten kan gälla andra personer. Det kan till exempel vara hot om att inte få träffa dina barn, eller hot om att skada barnen eller andra anhöriga.

  Sexualiserat våld

  Sexualiserat våld kan vara:

  • att någon tafsar
  • våldtäkt
  • att tvinga någon att göra olika sexuella handlingar.

  Hedersrelaterat våld

  Hedersrelaterat våld och förtryck kännetecknas av begränsningar och hot som utövas av familjen och kollektivet för att bevara familjens heder.

  • Upplever du att du inte får leva som du vill, bestämma vad du ska ha på dig, vem du får umgås med, vilka ämnen i skolan du får delta i, vem du ska gifta dig med?
  • Blir du övervakad av en familjemedlem eller släkting?
  • Tvingas du dölja din sexuella läggning?
  • Bestraffas du för att du bryter mot familjens regelsystem?

  Då kan du vara utsatt för ett eller flera brott.

  Akut skydd, mottagnings­enheten

  Om du är utsatt för våld i nära relation och det är fara för ditt liv kan du ansöka om skydd via socialtjänsten. En socialsekreterare träffar dig för att se vilket stöd du kan behöva.

  Vid akut fara
  Ring SOS Alarm på 112

  E-post
  socialforvaltningen@halmstad.se

  Telefon
  035‑13 78 88

  Just nu: 

  Stängt

  Veckans telefontider

  Öppettider 5 / 2023

  • måndag 30 januari 09.00–15.00
  • tisdag 31 januari 09.00–15.00
  • onsdag 01 februari 09.00–15.00
  • torsdag 02 februari 09.00–15.00
  • fredag 03 februari 09.00–15.00
  • lördag 04 februari Stängt
  • söndag 05 februari Stängt

  Samtalsmottagningen Kriscentrum

  Kriscentrum är en samtalsmottagning. Här kan du få stöd och behandling om du som vuxen:

  • är eller har varit utsatt för våld i nära relation.
  • har svårt att hantera din ilska och använder våld mot dina närstående. Se rubriken Hjälp att sluta använda våld.

  Kriscentrum erbjuder

  • rådgivande och stödjande samtal
  • samtal kring skydd och säkerhet
  • bearbetande och läkande samtal
  • gruppbehandling för våldsutsatta kvinnor
  • utbildning till föräldrar om hur barn påverkas av våld i nära relation

  Kriscentrum erbjuder även samtal till barn som bevittnat och eller upplevt våld i nära relation. Se rubriken Barn som upplevt våld i hemmet.

  Insatserna är kostnadsfria för dig som bor i Halmstads kommun och tolk anlitas vid behov.

  Kontakt

  Kontakta Kriscentrum om du önskar stöd och hjälp.

  035-13 23 20
  kriscentrum@halmstad.se

  Råd till dig som utsätts för våld

  Här kan du läsa praktiska råd om du lever med våld och om du måste lämna ditt hem.

  Berätta för någon

  • Prata med någon som du litar på. Berätta vad som har hänt. Då finns det fler än du som vet, även om du inte orkar söka hjälp eller anmäla just nu.
  • Be att få nyckel hem till någon som du litar på. Då vet du att du alltid har någonstans att gå, om du inte kan vara kvar hemma.
  • Du får gärna också kontakta kommunens Mottagningsenhet på 035‑13 78 88. Du kan vara anonym om du vill.

  För dagbok

  Skriv ner varje gång din partner slår eller hotar dig eller dina barn.

  Skriv datum och vad som hände. En sådan dagbok är ett viktigt bevis om du väljer att anmäla till polisen.

  Träffa en läkare om du har skador

  Kontakta läkare om du har blivit utsatt för fysiskt våld.

  Kräv att läkaren fotograferar om du har synliga skador. Det kan vara viktiga bevis om du anmäler våldet.

  Om du måste lämna ditt hem

  Om du måste lämna ditt hem, var beredd att ta med dig:

  • id-kort, pass, körkort eller en annan identitetshandling
  • mediciner och recept
  • andra viktiga dokument från vården, om du har det.

  Tänk på att ta med till exempel mediciner till dina barn också, om barnen följer med dig.

  Fler saker som också är bra att ta med:

  • viktiga telefonnummer och adresser
  • betalkort eller kontanter
  • nycklar till ditt hem

  Efter att du har lämnat ditt hem

  Om du har lämnat ditt hem, är det viktigt att du

  • ändrar din postadress, så att viktig post kommer till stället där du är nu
  • avslutar alla abonnemang i ditt namn som är knutna till din gamla bostad, till exempel bredband.

  Skyddat boende

  Skyddat boende innebär att du får hjälp att flytta till en bostad som är hemlig för andra. Det är ofta ett boende med tillgång till personal där du får bo tillfälligt.

  Om du behöver skyddat boende ska du kontakta socialtjänstens mottagningsenhet på 035‑13 78 88.

  Om du behöver akut skydd under kvällar och helger ska du kontakta sociala jouren genom att ringa 112.

  Skyddade personuppgifter

  I vanliga fall kan alla få fram dina personuppgifter, till exempel din adress. Om du är hotad kan du ansöka om skyddade personuppgifter hos Skatteverket. I så fall blir ditt namn och din adress hemliga.

  Om du vill byta namn ska du också ansöka hos Skatteverket.

  Om du vill ha hemligt telefonnummer måste du kontakta din telefonoperatör.

  Om du har en polisanmälan eller något underlag från socialtjänsten om din utsatthet, är det bra om du skickar med den i ansökan.

  Stöd om du anmäler till polisen

  När du anmäler till polisen är det viktigt att du berättar om du har blivit utsatt för våld flera gånger tidigare.

  Efter att du har anmält kan du ansöka om kontaktförbud och larm. Det är polis och åklagare som tar beslut om det.

  Utredningen om brottet leds av en åklagare. Du kan ansöka om att få ett målsägandebiträde. Det är gratis. Målsägandebiträdet är en jurist som hjälper dig under hela processen och om det blir rättegång.

  Om du vill skiljas

  Om du bestämmer dig för att du vill skiljas från din partner måste du ansöka om skilsmässa.

  Om ni har gemensamma barn måste du prata med en jurist.

  Du ansöker om skilsmässa hos tingsrätten. Där kan du också få fler råd om hur du ska göra.

  Utredning om vårdnad om barn

  Om du skiljs från din partner, och ni har barn tillsammans, är det vanligt med konflikter. Det kan till exempel handla om vem som ska ha vårdnaden om barnen.

  Om du hamnar i en sådan vårdnadstvist kan du få stöd av kommunen. Du får prata med en socialsekreterare som utreder hur vård, umgänge och boende ska bli för barnen.

  Du behöver inte delta i samtal med din partner om du har blivit utsatt för våld.

  Barn som upplevt våld i hemmet

  Barn och ungdomar som bevittnat våld i familjen eller själv varit utsatta för våld kan erbjudas krissamtal och bearbetande samtal.

  En av metoderna som används är samtalsmetoden Trappan Länk till annan webbplats.. Samtalen kretsar kring:

  • hur våldet har påverkat barnet
  • barnets känslor
  • att det är den som utövar våldet som har ansvaret för våldet

  Kontakt

  Om du vill ansöka om stöd åt ditt barn kan du kontakta kommunen via kundcenter:

  Panik – lämna sidan! (till Google)

  Hjälp att sluta använda våld

  Du som har svårt att kontrollera din ilska och använder våld mot dina närstående kan få hjälp att sluta. Du kan få behandlande samtal på Kriscentrum.

  Kontakt

  Du är välkommen att boka tid på Kriscentrum:

  035-13 23 20
  kriscentrum@halmstad.se

  Behandlingen

  Målet med behandlingen är:

  • Ett fredligt och icke-kränkande alternativ till att vara våldsam, hotande eller kränkande.
  • Att du ska ta fullt ansvar för dina handlingar.
  • Att du hittar och förstår de bakomliggande orsakerna till varför du har använt våld.
  • Att du förstår hur personerna runt dig påverkas och hur de upplever dig.

  Övriga kontakter

  Panik – lämna sidan! (till Google)