Människan bakom uniformen (MBU) – utbildning för unga

Vill du göra något spännande och lärorikt? Människan bakom uniformen (MBU) är ett projekt som riktar sig till dig som är 15–19 år. Som deltagare i MBU får du träffa poliser, räddningstjänst och ambulanssjukvårdare för att lära dig mer om deras yrken.

Tillsammans med personal från de olika yrkena får du varje tisdagkväll, under tio veckor, en unik chans att prova på deras arbetsuppgifter och ta del av deras vardagliga arbete.

Ni träffas på ett personligt sätt och under trevliga former. Du får prova på allt ifrån rökdykning, hjärt- och lungräddning, konditionstest till att diskutera brottsutredningar med polisen. Du kommer att träffa olika personer med uniformsyrken i deras lokaler, i verkligheten och prata under mer avslappnande former. Du får också möjlighet att ta upp olika händelser som du varit med om. Tillsammans diskuterar ni utifrån var och ens perspektiv.

Samtidigt får de som jobbar inom polisen, räddnings­tjänsten och ambulanssjukvården en möjlighet att lära känna dig.

Anmälan

Information om nästa utbildning kommer på den här sidan.

Erfarenheter för livet

Flera av dem som varit med i MBU tänker sig efteråt en framtid inom polisyrket, räddningstjänsten eller någon annan samhällsstödjande funktion. MBU ger dig också många nya erfarenheter som är värdefulla i ett CV. MBU har gott rykte och kan vara värdefullt när du söker praktik eller jobb.

Fortsätt som ambassadör

Efter avslutad utbildning kan du som vill fortsätta som MBU-ambassadör. Då får du vara med och utveckla arbetet, hjälpa till med marknadsföring och rekrytering till nya grupper samt hjälpa till vid träffarna under kommande terminer.

Mer om MBU

MBU är ett samarbete mellan Halmstads kommun (utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen och räddningstjänsten), polisen och ambulanssjukvården där vi tillsammans jobbar förebyggande för att öka tryggheten. MBU, startade i Kortedala, Göteborg efter ungdomsoroligheter och skadegörelser 2009. Idag finns MBU i flera kommuner runt om i landet varav Halmstad är en. Alla städer som arbetar med MBU arbetar efter samma koncept och förhållningssätt.

Projektet ger deltagarna insyn och förståelse för samhällsstödjande yrken som polis, brandman eller ambulanssjukvårdare. Personal inom de olika yrkena får samtidigt en chans att lära känna ungdomarna.