Elbrist och styrel

Om det skulle uppstå elbrist finns risk att elförsörjningen kollapsar i hela eller stora delar av Sverige. För att undvika detta kan delar av elnätet kopplas bort.

Elen kommer då att i första hand styras till samhällsviktiga funktioner. Exempel på samhällsviktiga funktioner är sjukhus, äldreboenden och räddningstjänst. Även vattenförsörjning och telekommunikationer är prioriterade.

Vad är styrel?

Styrel står för "Styrning av el till prioriterade användare vid bristsituationer". Styrel bygger på att kommuner, landsting och elnätsföretag arbetar ihop. Tillsammans ska de identifiera samhällsviktiga funktioner som ska prioriteras om det blir brist på el.

Reservkraft

I vissa av kommunens verksamheter finns reservkraft, till exempel i kommunhuset och hos räddningstjänsten. Det finns också reservkraft att tillgå vid sex av de tolv trygghetsplatserna i kommunen.

Det finns även mobila reservkraftverk att sätta in vid elavbrott eller elbrist. Även dessa är avsedda för samhällsviktiga funktioner. Om du har en verksamhet som är starkt beroende av el har du själv ansvar för elförsörjningen.