Effektbrist och höga elkostnader

Just nu påverkas många ekonomiskt av de höga elpriserna. Om det skulle uppstå eleffektbrist finns det även risk att elförsörjningen kollapsar i hela eller stora delar av Sverige. För att undvika detta kan delar av elnätet kopplas bort. Här kan du se vad kommunen gör och hur vi prioriterar vid en eleffektbrist.

Varför är elpriset så högt?

Detta kan du göra själv

Vad gör kommunen för att spara energi?

Halmstads kommun arbetar alltid med energieffektivisering och minska elkostnader – även innan de markant stigande elpriserna.

"Styrel" och nedsläckning – så prioriteras el

Styrel står för "Styrning av el till prioriterade användare vid bristsituationer". Styrel bygger på att kommuner, regioner och elnätsföretag arbetar ihop. Tillsammans ska de identifiera samhällsviktiga funktioner som ska prioriteras om det blir brist på el.

Samhällsviktig verksamhet

Samhällsviktig verksamhet är en verksamhet, tjänst eller infrastruktur som håller i gång, eller bidrar till, nödvändiga samhällsfunktioner. Elen kommer då att i första hand styras till samhällsviktiga funktioner. Exempel på samhällsviktiga verksamheter är sjukhus, äldreboenden och räddningstjänst och transport men också inom flera andra områden. Även vattenförsörjning och telekommunikationer är prioriterade.

Reservkraft

Det finns reservkraftverk att sätta in vid elavbrott eller elbrist. Dessa är avsedda för samhällsviktiga funktioner.

Om du har en verksamhet som är starkt beroende av el har du själv ansvar för elförsörjningen.