Strukturerad rehabilitering

Har du en psykisk funktionsnedsättning och behöver stöd för att börja arbeta eller studera? Då kan du få hjälp via "strukturerad rehabilitering".

Insatsen är ett stöd i att hitta de lösningar och förändringar du behöver. Tillsammans med rehabiliterare gör du en kartläggning om vad du kan göra för att förändra din situation.

Strukturerad rehabilitering är ett bistånd utifrån socialtjänstlagen, som utreds och beviljas av handläggare på socialförvaltningens vuxenenhet.

Intresserad?

Kontakta din handläggare eller en av Träffpunktens rehabiliterare om du är intresserad av strukturerad rehabilitering. Om du inte redan har kontakt med en handläggare eller rehabiliterare, hör av dig till kommunen på e-post eller telefon: