Mötesplatser och aktiviteter

Det finns mötesplatser och aktiviteter som är anpassade för dig som är äldre eller har en funktionsnedsättning.