Öppna hjälpen

Öppna hjälpen är till för dig som bor i Halmstad

o Vi ger information om vad kommunen kan erbjuda för dig och din familj
o Det är lätt att få stöd och hjälp av oss på Öppna hjälpen
o Berätta för oss hur du vill ha hjälp och på vilket sätt

Träffa oss!
Onsdagar klockan 13-18 på Medborgarservice, Andersberg

Kontakta oss
Via e-post: oppnahjalpen@halmstad.se

Innehåll