Förebyggande hembesök

Om du inte har insatser från hemvårdsförvaltningen, kommer du att bli erbjuden ett hälsofrämjande och förebyggande hembesök när du fyller 79 år. Det kostar dig ingenting.

Du som hellre vill komma och få information i grupp är välkommen till en seniorträff. Du är även välkommen att föra fram dina tankar och åsikter. Hembesöket och seniorträffen är frivilliga och personalen har tystnadsplikt.

Samtalen och informationen handlar om:

  • Livsstil
  • Hälsa
  • Säkerhet i vardagen
  • Fallförebyggande åtgärder i hemmet
  • Verksamheter som kan vara intressanta för dig, till exempel mötesplatser, aktiviteter, anhörigstöd och trygghetslarm.