Studiecirkel för gode män i Hylte

Hallands god mans- och förvaltarförening och ABF bjuder in till en studiecirkel. Målet är att du ska känna dig säkrare i ditt uppdrag, få mer kunskap om vad uppdraget handlar om och vad som kan förväntas.

Studiecirkeln består av fem tillfällen. ABF håller i utbildningen och vid något tillfälle kommer även Hallands god man- och förvaltarförening att delta.

Dag: 28 april, 9 maj, 26 maj, 9 juni och 15 juni. Se program nedan.
Tid: 17.30–19.30, inklusive en paus då det bjuds på fika
Plats: ABF:s lokal på Storgatan 2 i Hyltebruk
Max antal deltagare: 15 personer, medlemmar har företräde

Anmälan

Anmäl dig senast 25 april till:

Program

28 april: Introduktion

Presentation av utbildningen, förväntningar, genomgång av uppdraget samt rollerna kring personer med god man. Förberedelse inför kommande träffar.

9 maj: Redovisning och försäkringsfrågor

Frågor kring redovisning av uppdraget, övrigt som kan ha med uppdraget att göra samt frågor kring försäkringar. Lite övergripande om ersättningar med mera. Var finns informationen?

26 maj: Skuldrådgivningen

Medverkan av budget- och skuldrådgivaren. Frågor kring budget, skulder, ekonomi och skuldsanering. Även information kring kronofogden och deras arbete.

9 juni: LSS med mera

Medverkan från socialförvaltningen. Genomgång av olika boendeformer, råd och stöd, ledsagare, kontaktperson, daglig verksamhet samt kort om skillnad mellan LSS och SoL. Vilka regler gäller, hur och med vem behöver man ha kontakt?

14 juni: Avslutning

Uppföljning av hela cirkeln, vad finns framåt? Utvärdering av studiecirkeln. Medverkan från försäkringskassan. Genomgång av assistansersättning, merkostnadsersättning, aktivitets- och sjukersättning samt bostadsbidrag och bostadstillägg. Vilka regler gäller, hur och med vem behöver man ha kontakt? en jurist från rättsenheten pratar om bland annat särbehandling.