Nya digitala tjänster för ställföreträdare

Du som är god man eller förvaltare kan nu ansöka om ersättning för din huvudman digitalt på Försäkringskassans webbplats. Från januari kan du också beställa underlag inför din årsredovisning i Försäkringskassans e-tjänst.

Du kommer åt e-tjänsterna genom att logga in på "Mina sidor" på Försäkringskassans webbplats.

Ansöka om ersättning

I de nya e-tjänsterna kan du bland annat ansöka om bostadstillägg, sjukersättning och ersättning vid aktiviteter.

Underlag till årsredovisningen

Från och med januari 2022 kan du även beställa underlag till din årsredovisning på Försäkringskassans "Mina sidor". Du får då en sammanställning av samtliga utbetalningar som som Försäkringskassan har gjort till din huvudman för föregående år och vilken skatt de har dragit.