• Halmstads webbplatser

Längre svarstider under sommaren

Överförmyndarkansliet vill tacka gode män och förvaltarare för era insatser under våren. Vi vill samtidigt informera att det under semesterperioden 26 juni 28 augusti kan vara längre svars- och handläggningstider. Ha en riktigt härlig sommar!