Längre svarstider på grund av granskning av årsräkningar

Överförmyndarkansliet kommer under våren att hålla stängt samtliga onsdagar och veckorna 4, 7, 11, 14, 19 och 23. Under denna tid kommer all personal på kansliet att granska årsräkningar. Vi prioriterar under dessa dagar granskningen för att så många årsräkningar som möjligt ska vara granskade före semestern.

Handläggnings- och svarstider kommer därför att bli längre än vanligt för övriga ärenden. Ska du ansöka om uttag från spärrat konto, tänk på att göra det i god tid.