Höjd sjuk- och aktivitets­ersättning kan påverka vem som ska betala ditt arvode

Försäkringskassan har höjt sjuk- och aktivitetsersättningen från och med 1 januari 2022. Detta kan komma att påverka vem som ska betala arvodet till den gode mannen eller förvaltaren.

Om huvudmannen har mer än 2,65 gånger prisbasbeloppet i skattepliktig inkomst (48 300 kr för 2022) eller mer än 2 gånger prisbasbeloppet i tillgångar ska huvudmannen betala arvodet till sin gode man eller förvaltare. Om huvudmannen har mindre än ovan angivna gränser betalar kommunen arvodet.

Tänk på att det kan vara bra att spara undan lite varje månad för att du ska ha möjlighet att ta ut ditt arvode.

Tänk också på att det finns möjlighet att söka merkostnadsersättning Länk till annan webbplats..