• Halmstads webbplatser

Granskning av årsräkningar

Efter önskemål från er ställföreträdare informerar överförmyndarkansliet regelbundet om vilka årsräkningar vi just nu granskar.

Just nu granskar vi de årsräkningar som är inkomna 19 februari 2024.