Granskning av årsräkningar

Efter önskemål från er ställföreträdare informerar överförmyndarkansliet regelbundet om vilka årsräkningar vi just nu granskar.

Just nu granskar vi årsräkningar som kommit in den 24 februari 2022.