Granskning av årsräkningar

Efter önskemål från er ställföreträdare informerar överförmyndarkansliet regelbundet om vilka årsräkningar vi just nu granskar.

Just nu granskar vi fortfarande årsräkningar som kommit in den 31 januari 2022.