Ekonomiskt bistånd – försörjnings­stöd

Om du inte har tillräckligt med inkomster kan du ansöka om ekonomiskt bistånd. Vilken hjälp du kan få beror på din och din familjs ekonomi och situation.

Ekonomiskt bistånd kallades tidigare för "socialbidrag". Det är det allra yttersta skyddsnätet när du på alla sätt har försökt försörja dig och din familj. Det betyder att du först måste använda de tillgångar du har. Det kan vara:

 • Sparade pengar på banken.
 • Aktier.
 • Bostadsrätt eller fastighet – har du en fastighet, sommarhus eller bostadsrätt ska du värdera den innan du ansöker om ekonomiskt bistånd.
 • Bil – du bör värdera och sälja din bil för att använda pengarna till din försörjning, innan du ansöker om ekonomiskt bistånd.
 • Arv och gåvor.

Skulder omfattas generellt inte av rätten till ekonomiskt bistånd. Har du en skuld ska du i första hand försöka upprätta en avbetalningsplan. Du kan få stöd av budget- och skuldrådgivningen.

Är du arbetslös?

Du ska vara inskriven på Arbetsförmedlingen från första arbetslösa dag, fullfölja kontakt och planering med Arbetsförmedlingen och vara aktivt arbetssökande. Det ska motsvara heltidssysselsättning åtta timmar per dag.

Om du tackar nej till ett arbete eller en arbetsmarknadsåtgärd riskerar du att få helt eller delvis avslag på din ansökan om ekonomiskt bistånd.

Om du är arbetsför kommer du att anvisas till kommunens enhet för arbetsmarknadsstöd, där en planering kommer upprättas för hur du ska närma dig egen försörjning.

Har du nedsatt arbetsförmåga?

Du måste ha ett aktuellt läkarintyg som bekräftar att du inte kan söka arbete eller arbeta på grund av hälsoskäl.

Är du föräldraledig?

Du ska ta ut föräldrapenning via Försäkringskassan sju dagar per vecka med full ersättning.

Sök barnomsorgsplats i god tid – senast fyra månader innan barnets ettårsdag – så att du kan skriva in dig på Arbetsförmedlingen när barnet har fyllt ett år. Generellt godtas det inte att man är föräldraledig efter att barnet har fyllt ett år.

Börja tidigt att söka arbeten. Du behöver ha en plan för hur du ska försörja dig när föräldraledigheten är slut.

Studerar du?

Eftersom du inte står till arbetsmarknadens förfogande när du studerar kan du generellt inte få ekonomiskt bistånd.

Är du gift, sambo eller registrerad partner?

Ni ska i första hand hjälpa varandra ekonomiskt. Om ni ändå behöver söka ekonomiskt bistånd ska ni göra en gemensam ansökan. Ni måste ha varsin planering för att nå självförsörjning.

Är du över 65 år?

Ansök om pension. Om din pension inte räcker för att du ska få en skälig levnadsnivå, kan du ansöka om bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd från Pensionsmyndighetenlänk till annan webbplats .

Det är viktigt att du i god tid ansöker om din pension, bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd om du planerar att gå i pension.

Är ni ett par där en av er är över 65 år och den andre inte har gått i pension ännu? Då ska den som är över 65 år ansöka om sin pension, bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd. Gör en gemensam ansökan om ekonomiskt bistånd om ni inte klarar er försörjning. Om den av er som är under 65 år uppfyller kraven i övrigt kan ni eventuellt ha rätt till ekonomiskt bistånd.

Är du utsatt för våld i en nära relation?

Ibland stannar man kvar i en relation för att man inte vet hur man ska klara sig ekonomiskt om man separerar. Låt inte det vara ett skäl, för du kan ha rätt till ekonomiskt bistånd tills du hittar en egen försörjning.

Om du behöver bryta dig loss snabbt och söka skydd delar vi omgående på er gemensamma journal och handlägger ditt ekonomiska bistånd separat. Alla som jobbar på socialtjänsten har tystnadsplikt, så den du separerar ifrån får inte veta någonting om dig.

Prata med oss så kan vi hjälpa dig att få kontakt med andra delar av socialtjänsten där kollegor är specialiserade på att hjälpa dig som är utsatt för våld i en nära relation.

Driver du ett företag?

Har du inregistrerad firma ska du leva på tillgångarna i företaget i första hand. Om de inte räcker ska du stå till arbetsmarknadens förfogande och avveckla ditt företag innan du ansöker om ekonomiskt bistånd.

Är du utländsk medborgare?

Nordiska medborgare har samma rättigheter som svenska medborgare till ekonomiskt bistånd.

Det har du även om du har uppehållstillstånd eller är EU/EES-medborgare och har eller söker arbete (och bedöms ha en verklig chans att få det).

Om du saknar uppehållsrätt eller uppehållstillstånd har du inte rätt till ekonomiskt bistånd.

Gör en provberäkning

För att ta reda på om du kan få ekonomiskt bistånd, kan du göra en förenklad provberäkning på Socialstyrelsens webbplats:

Räkna ut om du kan få ekonomiskt bistånd

Visar provberäkningen ett överskott är du med stor sannolikhet självförsörjande och kommer då inte ha rätt till ekonomiskt bistånd. Kommunens bedömning kan dock skilja sig från resultatet av provberäkningen eftersom din handläggare tar hänsyn till fler faktorer.

Ansök om ekonomiskt bistånd

Är du sammanboende (sambo), gift eller registrerad partner ska ni ansöka om ekonomiskt bistånd tillsammans. Era utgifter och inkomster räknas gemensamt.

En utredning om ekonomiskt bistånd är frivillig. Du kan när som helst begära att handläggaren avbryter utredningen.

Ansök om ekonomiskt bistånd

Första gången du ansöker

Första gången du ansöker om ekonomiskt bistånd får du komma på ett så kallat nybesök. Du och en handläggare går då igenom vad du har gjort de senaste tre månaderna för att själv klara din ekonomiska situation. Därefter kallas du vanligtvis för återbesök en gång per månad. Då följer ni upp din planering och du kan göra en ny ansökan om det behövs.

Storleken på biståndet

Ekonomiskt bistånd kan beviljas till utgifter enligt det som kallas riksnormenlänk till annan webbplats. Det är hur mycket pengar som behövs för utgifter som mat, kläder, fritid och hygien. Summan beror på hur många ni är som bor på samma adress och om du har en familj. Riksnormen är gemensam för alla kommuner och beslutas av regeringen.

Utöver normen kan du även få bistånd till hyra (om den är skälig), el, hemförsäkring, arbetsresor, bredbandsuppkoppling, läkarvård och fackförenings- och a-kasseavgift. Dessa kostnader ska du styrka med hyreskontrakt, räkningsspecifikation eller kvitto.

Följ ditt ärende

Du får ditt beslut om försörjningsstöd vid själva besöket eller med brev när utredningen är klar. Det är ditt ansvar att ta del av den information som skickas till dig.

Om du fått beslut på ekonomiskt bistånd kan du se summan, datum för utbetalning och bokade tider med din handläggare i e-tjänsten:

Ekonomiskt bistånd – följ ditt ärende

Om du är missnöjd med ett beslut

Om du har fått ett beslut som du inte är nöjd med, har du rätt att överklaga det. Det innebär att du begär att beslutet ska ändras.

Skriv ner ditt överklagande i ett brev, underteckna det och skicka det till utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen inom tre veckor från att du har fått beslutet. Adressen står i ditt beslut.

Om din handläggare inte ändrar beslutet, skickar kommunen vidare din överklagan till Förvaltningsrätten i Göteborglänk till annan webbplats, som avgör ärendet.

Har du frågor om att överklaga, kontakta din handläggare.

Kontakt

För att få prata med en handläggare, kontakta kommunen.

Besöksadress
Fredriksvallsgatan 7, 302 32 Halmstad
Reception på våning 2.
Visa på kartalänk till annan webbplats

Öppettider vecka 43 / 2021

 • måndag 25 oktober 09.00–11.30 13.00–18.00
 • tisdag 26 oktober 09.00–11.30 13.00–16.00
 • onsdag 27 oktober 09.00–11.30 13.00–16.00
 • torsdag 28 oktober 09.00–11.30 13.00–16.00
 • fredag 29 oktober 09.00–11.30 13.00–14.00
 • lördag 30 oktober Stängt
 • söndag 31 oktober Stängt