Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

TelefonÖppettider för besökareBesöksadress
035-13 70 00Måndag-torsdagRådhuset, Kyrkogatan 5
 Kl. 08.00 - 17.00 
TelefontiderFredagPostadress
Måndag-torsdagKl. 08.00 - 16.00301 05 Halmstad
Kl. 07.00 - 17.00  
Fredag E-post
Kl. 07.00 - 16.00Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Kommunens arbete vid en kris

Kommunen har en kommunövergripande krisorganisation som aktiveras vid en kris som påverkar stora delar av kommunen. Varje förvaltning och kommunalt bolag har även egna krisstaber som kan aktiveras.

En kris är en händelse som till sin karaktär går utöver organisationens vanliga arbetsuppgifter och under en begränsad period är mycket krävande.

Säkerhetsarbetet innebär förebyggande arbete med riktlinjer som styr arbetet vid en kris. Planering, övning och utbildning av en krisorganisation ingår också i detta arbete.

Kommunen har skyldighet att arbeta med att förebygga bränder och andra olyckor för att skydda människors liv och hälsa, egendom och miljö. Kommunen ska stärka den enskilde att kunna hantera en olyckssituation bland annat genom information och rådgivning.

Då den enskilde eller en verksamhet råkar ut för en olycka eller överhängande fara för olycka och inte längre själv kan klara av att hantera situationen övergår ansvaret till staten eller kommunen. Räddningstjänst råder.

Kommunen har ett handlingsprogram för arbete med skydd mot olyckor. Programmet beskriver den förebyggande verksamhet som bedrivs i kommunen och de risker som finns. Alla förvaltningar och bolag i kommunen arbetar för att förebygga olyckor.

Halmstads kommuns arbete mot olyckor och särskilda händelser styrs utifrån gällande lagstiftningar: