Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Historiska årtal

Norre Port

Norre Port under Ljusfesten 2013. Foto: Patrik Leonardsson.

1000–1400-talet
1062

Slaget vid Nissan. Sjöslag mellan flera hundra vikingaskepp vid Nissans mynning. Norske kungen Harald Hårdråde segrar över danske kungen Sven Estridsen.

1270–71

Dominikanermunken och författaren Petrus de Dacia besöker dominikanerklostret i Halmstad och skriver ett brev till sin älskade Kristina av Stommeln. Detta är det äldsta kända dokumentet skrivet i Halmstad.

1307

31 maj: Privilegiebrev för borgarna i Halmstad – finns bevarat.

1325–27

Den äldre staden flyttas från Övraby till gården Broktorp som låg vid den nuvarande stadskärnan. Dominikanermunkarna börjar bygga ett nytt kloster vid nuvarande Klammerdammsgatan–Hantverksgatan.

1344

S:ta Catharina kloster står under byggnad vid nuvarande Hantverksgatan–Klammerdammsgatan.

1400-talet

S:t Nikolai kyrka uppförs. Det är idag den enda kvarvarande byggnaden från medeltiden.

 

Unionsstrider. Engelbrekt intar staden två gånger på 1430-talet. Staden är då troligen omgiven av höga jordvallar samt träpalissader. Borgarna drömde om Halmstad som Nordens huvudstad. Kalmarunionen innehöll bestämmelser om att kungaval skulle hållas i Halmstad.

1490-talet

S:ta Annas kloster uppfördes vid Lilla Torg.


1500–1600-talet
1530

Genom reformationen drogs klostrens ägodelar in. Något av klostren förvandlas till hospital-sjukhus.

1563

Staden belägras utan framgång av Erik XIV. Övraby bränns ner men staden försvarar sig framgångsrikt och tappert mot svenskarna. Fredrik II belönar borgarna med stora jordegendomar.

1598

Christian IV låter sin store "murmästare" Hans van Stenwinkel börja befästa Halmstad. 1605 står fästningen i stort sett färdig. Stenwinkel ligger begravd i S:t Nikolai kyrka.

1600-talet

Christian IV låter bygga Halmstads slott. Vissa delar av slottet har funnits redan under senare delen av 1500-talet.

1619

Gustav II Adolf och Christian IV träffas på slottet. De firar under en vecka bl a att Älvsborgs lösen är slutbetald.

1619

Halmstad drabbas av en förödande eldsvåda som förstör praktiskt taget hela staden med undantag av slottet, kyrkan och några få grundmurade stenhus. Återuppbyggnaden startar omedelbart och med en helt ny stadsplan som i stort sett är densamma som idag.

1645

Freden i Brömsebro. Härigenom blir Halland och därmed även Halmstad svenskt på 30 år.

1676

Slaget vid Fyllebro, 17 augusti. Karl XI besegrar danskarna. En knapp månad senare belägrar Kristian V utan framgång Halmstad. Denna belägring blev den sista i stadens historia.

1678

Karl XI sammankallar riksdag i Halmstad - första beslutet om reduktionen.


1700–1800-talet‌

1734

Beslut att slopa befästningsanläggningarna. Portarna såldes. De som köpte vallarna planterade tobak på dem.

1840–70-talet

De flesta husen i den gamla stadskärnan uppfördes.

1850

Halmstads folkmängd är 2761 personer.

1882

Järnvägstrafiken på hela bansträckan Halmstad-Nässjö öppnas.

1885

De första vattenledningarna togs i drift.

1900-talet och framåt

1900-2000-talet
1900Stadens folkmängd har ökat till 15387 personer.
1922Halmstads stadsbibliotek öppnas på Hospitalsgatan, där Rådhuset ligger idag.
1924Friluftsmuseet Hallandsgården öppnar för allmänheten.
1926Milles fontänen Europa och Tjuren kommer till Stora torg.
1938Stadens nya Rådhus är färdigt.
1941S:t Nikolai kyrkan återinvigs efter en stor restaurering.
1950Stadens folkmängd uppgår till 34886 personer.
1953Stadsbiblioteket på Fredsgatan invigs
1954Kung Gustaf VI Adolf besöker Halmstad på Eriksgata
1955Sporthallen invigs
1958Jutarums idrottsplats invigs. Namnet är en kombination av Jutagård och Söndrum
1971Picassoskulpturen invigs
1974Halmstads storkommun med 72574 invånare bildas
2007Halmstad fyller 700 år
2008Halmstads invånarantal överstiger 90 000