Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Kommunrevisionen

Kommunrevisionens uppgift är att granska och kontrollera kommunens verksamhet på ett sakligt och objektivt sätt. Revisorerna granskar om kommunstyrelsen och kommunens nämnder har uppfyllt sina uppdrag på det sätt som kommunfullmäktige har beslutat. Bland revisorerna väljs så kallade lekmannarevisorer som granskar bolag och stiftelser som kommunen helt eller delvis äger utifrån ett övergripande plan.

Kommunrevisionen är medborgarnas och kommunfullmäktiges instrument för den demokratiska kontrollen.

Revisionen ska självständigt:

  • Välja vad som ska granskas och angreppssätt
  • Välja sakkunniga
  • Göra analyser och bedömningar

Kommunfullmäktige utser sju politiker till kommunrevisionen. Revisorerna anlitar sakkunniga till sin granskning i den omfattning som behövs. Sakkunniga till revisionen i Halmstads kommun är Komrev inom PricewaterhouseCoopers.

Du kan läsa mer i denna informationsbroschyr om revisorerna.PDF